10-10-2016 Blog Blog

Even voorstellen…

'Verbinding slaagt vooral als je je gelijkwaardig opstelt’

Iedereen heeft er toch recht op mensen tegen te komen die je net wat meer zelfvertrouwen geven, die je net wat trotser maken. Dat is voor mij de essentie wat ons werk. Ik zet me er voor in dit uitgangspunt en deze bezieling bij al mijn collegae in de vezels te krijgen. Iedere dag opstaan met het voornemen van de 100 kansen die voorbij komen, er één  te grijpen. Om voor iemand die dag een verschil te maken, net iets trotser te laten zijn dan voor de ontmoeting. Iedere dag dat voornemen waarmaken, allemaal, iedere dag. Collectief. Dan maken we met dezelfde inzet zoveel meer impact. Dan maken we zoveel meer plezier. 

Mijn naam is Bernhard Drost. Sinds 1 december van het vorig jaar ben ik algemeen directeur van Ferm Werk. Ferm Werk is uitvoerder van de Participatiewet voor vier gemeenten in de regio van het Groene Hart. Een prachtige regio waar mensen iets voor elkaar over hebben en waar werkgevers niet omkijken maar verantwoordelijkheid nemen voor vraagstukken in het sociaal domein. 

Onze opdracht is mensen laten participeren. Voorwaarde daarvoor is mensen in beweging krijgen, energie geven, vertrouwen geven. Ondanks het dwangmatige karakter van de Participatiewet, zoeken wij in ieder gesprek met collegae, werkgevers en cliënten, naar een evenwicht tussen bezieling en corrigeren. Naar een evenwicht tussen duwen en verleiden. Dat doen  we omdat we ons realiseren dat we zelf minder snel en duurzaam in beweging komen als iets alleen maar moet. 

Voor die beweging is verbinding een vereiste. Verbinding slaagt vooral als je je gelijkwaardig opstelt. Ik roep mijn collegae daartoe op, laat je institutionele houding en zelfs mogelijk je arrogantie los, laat je hiërarchie los. Ga als mens met elkaar in gesprek. Bedenk je eens: ‘als dit mijn broer of zus zou zijn, luisterde ik dan anders? Zijn mijn vragen dan anders? Hoe reageer ik dan? 

In feite gaat het volgens mij in onze organisatiefilosofie of mensvisie om universele humane waarden. Om menselijkheid. Een misverstand is te denken dat hierin alles mag en dat we confrontatie van meningen uit de weg gaan of conflicten mijden. In tegendeel. Een humaan beginsel is voor mij ook zorgvuldigheid. En die zorgvuldigheid vraagt om verschillen juist te benoemen. Liefst waardenvrij, omdat het verschil er mag zijn. Dat kleurt de wereld.

In mijn volgende blogs kom ik terug op de praktische invulling van de mensvisie binnen Ferm Werk. Over voorbeelden van dingen waar we blij mee zijn en voorbeelden van zaken die beter kunnen. Ik vind het leuk om dat met jullie te delen en reacties te ontvangen. 

 

Bio Bernhard Drost

Bernard Drost is sinds december 2015 directeur van Ferm Werk. Ferm Werk is uitvoerder van de Participatiewet voor vier gemeenten in de regio van het Groene Hart. Bernhard blogt over bezieling op de werkvloer, zijn dagelijkse voornemen om kansen te grijpen en het verschil te maken voor iemand die dat nodig heeft.