1-12-2016 Blog Blog

Leven als topsporter

'Eén van mijn grootste uitdagingen is mijn energiemanagement.'

Voor mij is betrouwbaarheid een belangrijk principe om vanuit te handelen. Dat geldt ook voor continuïteit bieden, aan anderen en mijzelf. Wat werk betreft wil ik graag de afspraken nakomen die ik met mijn werkgever of opdrachtgever heb gemaakt.

Onverwachte gebeurtenissen vind ik kleur geven aan het leven en dat dat het interessant maakt. Gezellige momenten kunnen mooie herinneringen worden en pijnlijke gebeurtenissen dankbare leermomenten. Meestal doen ogenschijnlijk negatieve gebeurtenissen zich voor op de meest ongelegen momenten. Dan is improvisatie nodig en een planning voldoet niet meer.

Eén van mijn grootste uitdagingen is mijn energiemanagement. Hoewel ik extra tijd had om deze weblog te schrijven, gooide gebrek aan energie roet in het eten om de planning te volgen. Ik leef intensief en voel daardoor niet altijd goed hoe het met mijn energiepeil gesteld is. De ironie is dat ik de laatste maanden eraan werk om voldoende discipline op te bouwen, juist om stabiliteit te versterken. En uitgerekend was op een ongelegen moment zelfs mijn reservetank leeg. De les die ik heb geleerd is dat discipline niet alleen te maken heeft met starten. Ook op tijd stoppen is heel belangrijk.

Topsporters zijn zich vaak bewust van het belang van discipline, om constant te presteren en beter te worden. Door sterke gedrevenheid kan het gebeuren dat er roofbouw wordt gepleegd, zowel fysiek als mentaal. Wielrenster Marianne Vos kon op een gegeven moment niet meer aan al haar gebruikelijk wedstrijden deelnemen, omdat zij zich overtraind had. Hockeyster Maartje Paumen kon lange tijd niet genieten van haar tweede gouden Olympische medaille, omdat ze in aanloop daarnaar zichzelf te veel druk had opgelegd. Twee sportvrouwen die mij inspireren door hun gepassioneerde toewijding aan hun werk. En ik kan ook van hen leren hoe zij met die situaties zijn omgegaan.

Alleen 'zijn' en niets doen is misschien wel één van de mooiste ervaringen die je als mens kan hebben. En één van de moeilijkste om te ervaren. Naar mijn mening leven in een prestatiemaatschappij, waarin het belangrijker is wat je doet dan wie je bent. Terwijl rust en niets doen belangrijk zijn om te ervaren hoe het met jezelf gaat, buiten de maalstroom van dagelijkse dingen. En voor herstel van inspanningen, om te genieten van waardevolle momenten en stil te staan bij en te leren van gemaakte fouten. Dat alleen 'zijn' is iets dat ik leer met vallen en opstaan. Singer-songwriter Johan van Ee stelt in één van zijn nummers de vraag "wat maakt nou wie ik ben, vallen, of weer opstaan?". Voor mij is dat het laatste, al kan vallen leerzaam zijn.

Auteur Stephen Covey schreef in één van zijn boeken over onder meer management, dat de moeilijkste persoon om te managen jezelf is. En management vind ik niet echt mijn talent, hoewel ik dat wel zal moeten doen bij mijzelf, omdat het noodzakelijk is. Een andere uitspraak van Covey is "houd de zaag scherp", waarmee hij doelt op voldoende ontspannen en rusten. Zo vind ik dat blijkt dat iets doen én niets doen samengaat in discipline.

Voor de volgende keer streef ik naar een genuanceerde weblog over zwart en wit. Nu eerst weer zorgen dat mijn zaag scherp blijft.