7-11-2016 Blog Blog

Moed, moeder, moedigst

“De verbindende factor van kwetsbaarheid kan goed in een kleine kring plaatsvinden.”

Een aantal maanden geleden was ik bij een evenement, waar de oprichters van ITvitae en een aantal andere organisaties presentaties hielden. Ons doel was om de opleiding van een nieuwe groep gemotiveerde studenten gefinancierd te krijgen. Van alle presentaties maakte de presentatie over kindermishandeling de meeste indruk op mij. Dat komt omdat er een moeder aan het woord kwam, die zo moedig was om te vertellen dat zij slachtoffer van kindermishandeling was en ook dader was geworden. Gelukkig heeft zij hulp gezocht, gevonden en nu is zij werkzaam als tweevoudig ervaringsdeskundige.

Ik vind het heel moedig van die vrouw dat zij het heeft aangedurfd om over zo’n gevoelig en in haar geval persoonlijke onderwerp open te zijn. Zij heeft schaamte overwonnen en maakt het daardoor mogelijk dat anderen in soortgelijke situaties ook openheid durven tonen en hulp kunnen vinden.

Helaas eindigde haar organisatie niet in de top drie en vroeg zij zich af waar haar openheid goed voor is geweest. Bijvoorbeeld hiervoor dus, dat ik daarover heb kunnen schrijven, mede door haar geïnspireerd en daarmee haar getoonde moed als voorbeeld kan gebruiken. Ik hoop dat zij zo nog meer mensen inspireert.

Komiek Jochem Myjer was recent te gast in College Tour en open over de gevolgen van de hersentumor waar hij van is hersteld. Hij vertelde  over zijn gestructureerde leefritme dat hij moet aanhouden om te kunnen blijven functioneren, waarbij hij autisme benoemde. Dat houdt voor hem in dat hij één of meerdere keren per dag rust moet nemen door bijvoorbeeld te slapen. Ik vind zijn manier van openheid respectvol en welkom, omdat hij een stukje kwetsbaarheid laat zien.

Ook heel succesvolle mensen maken minder goede gebeurtenissen en periodes in hun leven mee en dan vind ik het moedig als ook zij daarin openheid tonen. Zo helpt Jochem Myjer al dan niet bewust mee aan meer positieve beeldvorming rond autisme en mensen met een energie-uitdaging in het algemeen. 

Hij gaf eveneens aan dat hij bepaalde onderwerpen in zijn shows bewust buiten beschouwing laat. Het is zijn doel om mensen aan het lachen te maken en niet om zijn zegje te doen over bijvoorbeeld wereldproblematiek. En dat waardeer ik, want openheid hoeft voor mij niet altijd in het openbaar. De verbindende factor van kwetsbaarheid kan juist goed in een veilige, kleine kring plaatsvinden.

Op mijn werk had ik recent nog contact met een collega die een aantal persoonlijke zaken met mij deelde. Diegene gaf aan die zaken met mij te bespreken, omdat ik open was geweest. Dit zie ik als nog een voorbeeld dat openheid van de één kan leiden tot openheid van de ander. Daar is moed voor nodig, want je kwetsbaar opstellen betekent ook kans om gekwetst te worden. Het verborgen houden van kwetsbare zaken kan tegen iemand werken, omdat openheid kan helpen om zaken te verhelpen. Het geeft een ander de kans om hulp te geven en zo elkaar te helpen en aan te vullen.

En soms is er moed nodig om te stoppen. Dat discipline daarbij kan helpen laat ik in mijn volgende weblog zien.

 

 

Bio Arjen de Jager

Bij Arjen de Jager, 29 jaar, werd in 2012 de diagnose binnen het autismespectrum gesteld. Deze diagnose ervoer hij als bevrijding en heeft een grote invloed op zijn leven. Hij blogt over zijn werk bij ITvitae, een sociale onderneming die mensen met autisme opleidt en begeleidt naar werk in de IT-sector.