Inkoop

Ten behoeve van de leden zijn met diverse aanbieders collectieve contracten afgesloten op uiteenlopende gebieden. Deze contracten leveren forse kostenvoordelen op. Deze voordelen zijn behaald dankzij inzet van de Cedris-commissie Gezamenlijke Inkoop en de Collectieve Verzekeringsbelangen Werkvoorziening (CVW).

Sommige collectieve regelingen, zoals een deel van de auteursrechtelijke afdrachten, zijn geregeld voor alle Cedris-leden gezamenlijk. Bijvoorbeeld de afdrachten voor BumaStemra en Videma worden verrekend via een opslag op de contributie. Andere voordelen hebben de vorm van een participatieregeling, waarbij leden individueel besluiten tot deelname. Dit geldt ook voor deelname in raamovereenkomsten, tot stand gebracht via de commissie of via CVW. Onderstaand vindt u per thema informatie over de thans lopende overeenkomsten. Voor zover er eind of na 2016 sprake is van het aflopen van een overeenkomst, vindt u ook informatie over het vervolgtraject. Waar het gaat om aflopende verzekeringsprojecten neemt Cedris de vervolgactiviteiten over van de CVW. De CVW wordt opgeheven nadat de laatste door haar geregelde collectieve verzekering is afgelopen.

Contractmanagementpartij per raamovereenkomst, situatie maart 2017

 

Raamovereenkomst

Status

Looptijd

Contractmanager

Elektriciteit

Wordt aanbesteed in 2017

1-1-2014 – 31-12-2017

EMC

Gas

Wordt aanbesteed in 2018

1-1-2015 – 31-12-2017 optiejaar 2018

EMC

Software

Raamovereenkomst afgesloten in maart 2017

1-7-2013 – 1-4-2017 (de nieuwe start per 1-4)

NIC

Mobiele telefonie

Wordt aanbesteed in 2017

1-1-2014 – 31-12-2017

EMC

Arbodienstverlening

Wordt aanbesteed in 2018

1-1-2014 – 31-12-2017 optiejaar 2018

EMC

Wagenpark koop

 

1-1-2017 – 31-12-2020 optiejaar 2021 en 2022

NIC

Wagenpark lease

 

1-1-2017 – 31-12-2020 optiejaar 2021 en 2022

NIC

Brandstoffen

 

1-1-2017 – 31-12-2017

EMC

Groengereedschap en PBM's

 

1-1-2017 – 31-12-2019 optiejaar 2020

NIC

Werkkleding & Schoenen

 

1-1-2017 – 31-12-2019 optiejaar 2020

NIC

Bedrijfsrestauratieve voorzieningen

 

1-1-2017 – 31-12-2020

NIC

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

 

1-1-2017 – 31-12-2017, vijf opties van 12 maanden (2018, 2019, 2020, 2021 en 2022)

NIC, Meeus

Brandverzekering

Wordt aanbesteed in 2017

1-1-2013 – 31-12-2017

EMC

Wagenparkverzekering

 

1-1-2016 – 31-12-2018 optiejaren 1-1-2019 – 1-1-2022

Raetsheren van Orden

Werkmaterieelverzekering

 

1-1-2016 – 31-12-2018 optiejaren 1-1-2019 – 1-1-2022

Raetsheren van Orden

 

Contactgegevens contractmanagementpartijen:

EMC
info@euronv.nl
040 213 0075

Het NIC
Nienke Kieft
nienke.kieft@hetnic.nl 
06-52 42 16 54

Inkopenvoor
Arjan van der Pijl
arjan.van.der.pijl@inkopenvoor.nl
06 - 20 55 27 20

Raetsheren van Orden
home@rhvo.nl
072 541 41 51

 

Internetportal contractmanagement

Onderdeel van het nieuwe Inkoopmodel waarmee Cedris de leden ondersteunt is een internetportal waarmee de leden direct inzage hebben in de raamovereenkomsten en waar de contractinformatie duidelijk en eenvoudig is weergegeven.

Deze portal is beschikbaar voor alle leden die hiervoor zijn geregistreerd. Hieronder vindt u de link naar deze portal.

https://portal.commerce-hub.com/index.cfm?action=secure.createAccount

 

 

 ACHTERGROND