Waarderingsprijs

Aanmelden voor de Cedris Waarderingsprijs

Dit jaar organiseert Cedris voor het eerst de Cedris Waarderingsprijs. Een prijs voor ondernemingen, projecten of programma’s die aantoonbaar bijdragen aan het verhogen van de arbeidsparticipatie voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met de prijs worden bijzondere initiatieven beloond en onder de aandacht gebracht van een breed publiek. ‘Cedris wil van innovatieve en succesvolle praktijkvoorbeelden een inspiratiebron maken voor anderen’, aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris. Voor deze prijs is Cedris op zoek naar bijzondere partijen die zich bezighouden met dit thema.

De aandacht voor inclusief ondernemen groeit. Steeds meer initiatieven houden zich bezig met het creëren van een arbeidsmarkt waarop iedereen een plek heeft. Van sociale ondernemingen die zich richten op kwetsbare groepen tot aan grote bedrijven die banen creëren of hun inkopen inclusief organiseren. Dat is natuurlijk goed nieuws en daar besteden we dan ook graag aandacht aan!

De prijs
Met deze prijs wordt een podium gegeven aan bijzondere projecten, zodat zij een inspiratie vormen voor iedereen die werkt of wil gaan werken aan een inclusieve arbeidsmarkt, de arbeidsmarkt met plaats voor iedereen. De prijs bestaat uit een cheque ter waarde van € 2500, bedoeld om het project te ondersteunen. Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan de winnaar door het maken van een video over de bijzondere aanpak. De prijs reiken we uit tijdens de Cedris-lezing in februari 2018.

Beoordelingscriteria
De jury oordeelt op basis van een viertal criteria;

  1. De mate waarin het project een bijdrage levert aan de inclusiviteit op de arbeidsmarkt of in organisatie(s);
  2. Mate van innovatie van het project/de aanpak;
  3. Impact van het project/de aanpak op het verhogen van de arbeidsparticipatie van mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt;
  4. Overdraagbaarheid naar andere organisaties en/of regio’s.

De jury
Voor de beoordeling van de initiatieven hebben we een vijftal experts uit het veld uitgenodigd om de inzendingen te beoordelen. De jury bestaat uit:

1.     Job Cohen, voorzitter Cedris;

2.     Aart van der Gaag, aanjager Banenafspraak;

3.     Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal Economische Raad (SER);

4.     Han Noten, voorzitter Start Foundation;

5.     Semih Eski, voorzitter CNV Jongeren.

 

Meld je aan
Wil je met jouw project of organisatie kans maken op de prijs? Vul dan dit formulier in en stuur het met eventuele bijlagen voor 15 december 2017 naar info@cedris.nl onder vermelding van 'Cedris Waarderingsprijs'. 

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Arend Pieterse via apieterse@cedris.nl.

Kijk hier naar het filmpje over de waarderingsprijs. 

Over Cedris
Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid. De leden van Cedris zorgen voor een goede match op de arbeidsmarkt tussen werkgevers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor maken ze gebruik van de zes instrumenten voor een succesvolle uitvoering van de Participatiewet en de banenafspraak: Matching en begeleiding - Werknemersvaardigheden ontwikkelen - Detachering – Werkgeversnetwerk - Werkproces op maat - Beschut werk.