Sociale werkbedrijven in vogelvlucht

Onderwerpen die aan bod komen in de PDF:

  • de meerwaarde van sociale werkbedrijven
  • toekomstperspectief
  • vijf taken van de sociale werkbedrijven
  • feiten en cijfers
  • hoe wordt de expertise van sociale werkbedrijven ingezet?
  • de feiten over beschut werk
  • de vernieuwde Werkt. Het stakeholdersmagazine van Cedris.