1033 nieuwsberichten

pagina van 173

24-02-2017

Samenwerking ISD Brabantse Wal en WVS leidt tot mooie resultaten

Het project ‘iedereen doet mee’ bracht samenwerking en inzicht rondom het begeleiden en ondersteunen van mensen met een bijstandsuitkering richting zo regulier mogelijk werk

24-02-2017

Oude polyesterboten worden oeverbeschoeiing

In het project werken Hogeschool Windesheim, Reimert Bouw en Infrastructuur, Waterschap Zuiderzeeland en Werkbedrijf Lelystad samen.

24-02-2017

Factsheets Banenafspraak en overzichten Transparantie Klantprofielen per regio

Per arbeidsmarktregio is inzicht geboden in de voortgang van de banenafspraak en in het aantal (geanonimiseerde) profielen van mensen uit het doelgroepregister dat beschikbaar is voor werkgevers en intermediairs.

24-02-2017

Gemeenten moeten controleren op verdringing

Gemeenten moeten voortaan nagaan of bij zogenoemde re-integratietrajecten voor werkzoekenden betaalde banen verloren gaan. De Tweede Kamer stemde in met het initiatiefwetsvoorstel dat dit regelt.

24-02-2017

Gemeente Den Haag koploper beschut werk

Het A+O fonds Gemeenten geeft de Haeghe Groep 50 duizend euro subsidie voor arbeidsontwikkeling en begeleiding. Het sw-bedrijf leidt 200 medewerkers in beschut werk op en neemt ze als gemeentelijk ambtenaar in vaste dienst.

23-02-2017

Leergang Effectief en ontwikkelingsgericht leidinggeven

Deze leergang is bedoeld voor teammanagers in het sociaal domein die binnen hun organisatie de vernieuwing op gang willen brengen en houden.

1033 nieuwsberichten

pagina van 173