1121 nieuwsberichten

pagina van 187

26-04-2017

Stijging aantal garantiebanen neemt fors af

Het is nog onzeker of de doelen van de banenafspraak in 2016 zijn gehaald. Dat blijkt uit de UWV trendrapportage over de gerealiseerde garantiebanen in de markt en bij de overheid ultimo 2016.

25-04-2017

Nieuwsuur: Sw-bedrijven krijgen te weinig werknemers uit de doelgroep aangeleverd

Incidentele inzet van medewerkers uit Oost-Europa

25-04-2017

Voorlichting aan doelgroep en professionals omtrent beschut werk

Staatssecretaris Klijnsma informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken inzake het voorlichtingstraject omtrent beschut werk.

24-04-2017

Het jaar 2016 met grote uitdagingen voor IMpact

Het jaar 2016 is afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van € 277.000,-. Dit dempt het subsidieresultaat van de gemeenten met 30%.

24-04-2017

Indicatie regionale verdeling banenafspraak

De Werkkamer heeft een indicatieve verdeling van de Banenafspraak per regio tot en met 2019 vastgesteld.

24-04-2017

Banenafspraak: overheid blijft achter

Sommige arbeidsmarktregio’s creëren genoeg banen voor arbeidsbeperkten, anderen blijven achter. Binnenkort verschijnen cijfers over het vierde kwartaal 2016. Aanjagers Hans Spigt en Aart van der Gaag en Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan maken de tussenstand op.

1121 nieuwsberichten

pagina van 187