1343 nieuwsberichten

pagina van 224

17-11-2017

Wethouder Van der Maas ontvangt eerste vel decemberzegels van Inclusief Gresbo Post

Bijzonder aan deze decemberzegel is dat de consument 30% goedkoper uit is dan met een reguliere zegel en dat de post binnen 72 uur door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt bezorgd in heel Nederland.

16-11-2017

Arbeidsbeperking op de werkvloer: 'Dit is goed voor ons hele bedrijf'

Werkgevers zijn soms nog huiverig om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Toch zijn er ook positieve ervaringen: "Mijn werknemers hebben meer respect voor elkaar gekregen en zijn minder snel ziek."

16-11-2017

Advies verkenner over afspraken onderkant arbeidsmarkt

Advies aan VNG: er is vooralsnog onvoldoende draagvlak bij gemeenten voor een aparte cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt.

16-11-2017

“Betaal gehandicapten voor werk niet onder minimum”

Er ontstaat steeds meer steun voor behoud van loonkostensubsidies.

16-11-2017

Informeer werkgever én werknemer over de implicaties!

Bij gebruik praktijkroute wordt no-risk soms geclaimd nog vóórdat iemand is geregistreerd in het doelgroepregister.

16-11-2017

Quotumpercentage banenafspraak sector overheid vastgesteld

In 2018 is dit percentage 1,93%. Dit percentage bepaalt hoeveel werknemers een werkgever in dienst moet hebben om aan de banenafspraak te voldoen.

1343 nieuwsberichten

pagina van 224