1407 nieuwsberichten

pagina van 235

18-01-2018

Nieuwe training in 2018: leergang werkleiders

De leergang voor werkleiders is samengesteld in overleg met een begeleidingscommissie bestaande uit HR-managers en opleidingscoördinatoren van sociale werkbedrijven.

18-01-2018

VSO maakt plan van aanpak garantiebanen

Het Verbond van Sectorwerkgevers (VSO) heeft minister Ollongren (BZK) het Plan van Aanpak aangeboden waarmee het samen met andere partners een belangrijke bijdrage wil leveren aan het realiseren van de banenafspraak. En het behalen van het quotum.

18-01-2018

MTO SW levert Orionis en Rijk van Nijmegen veel tips op voor verbetering

SBCM heeft het medewerkerstevredenheidsonderzoek begin vorig jaar vernieuwd en aangepast aan de veranderde rol van SW-bedrijven. “Het kost de nodige tijd maar het levert ons ook veel op.”

18-01-2018

Meet wat u weet. Handreiking Indicatoren gezondheidsbeleid

Hulpmiddel om gezondheidsbeleid gestructureerd en duurzaam op te zetten.

18-01-2018

Merendeel arbeidsbeperkten heeft na twee jaar nog geen baan

Na twee jaar zoeken heeft 80% van de arbeidsbeperkten die op de Wsw-wachtlijst stonden, nog steeds geen werk.

18-01-2018

Werk uit zicht na invoering van de Participatiewet?

Voor mensen met een Werkloosheids- of een WIA-uitkering en voor niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers) lijkt na de invoering van de Participatiewet de kans op een (gesubsidieerde) baan fors afgenomen. Dit blijkt uit de verkenning ‘Werk uit zicht?’ die in opdracht van SBCM en Cedris is opgesteld.

1407 nieuwsberichten

pagina van 235