812 nieuwsberichten

pagina van 136

23-11-2017

‘Leren moet en leren is goed, maar we doen het te weinig’

Terugblik op het congres ‘De Professional Centraal’.

23-11-2017

“Sociale werkplaatsen moeten dicht, maar gaan onder een andere vlag verder”

De deuren van de meeste SW-bedrijven gaan helemaal niet dicht maar staan in opdracht van gemeenten werkgevers wijd open voor mensen op beschutte werkplekken. Maar wat is nu eigenlijk het verschil?

23-11-2017

Gemeenten in actie voor arbeidsbeperkten

Gemeenten vragen zich af of het uitgangspunt van Rutte III, ‘Werk moet lonen’ ook voor arbeidsbeperkten geldt.

23-11-2017

Financiële gevolgen regeerakkoord voor Sociaal Domein gemeenten

Rijksmiddelen voor Wsw-uitvoering en re-integratie nieuwe doelgroepen – waaronder beschut – worden niet opgenomen in de brede uitkering Gemeentefonds. Over 2018 en 2019 komt er nog een aparte indexatie voor het sociaal domein, bovenop de berekende accressen.

22-11-2017

Vrijkomend werk en expertise blijven nog vaak onbenut

Cohen: ‘zet werkbedrijven meer in bij uitvoering Participatiewet’

15-11-2017

Arbeidsbeperking op de werkvloer: 'Dit is goed voor ons hele bedrijf'

Werkgevers zijn soms nog huiverig om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Toch zijn er ook positieve ervaringen: "Mijn werknemers hebben meer respect voor elkaar gekregen en zijn minder snel ziek."

812 nieuwsberichten

pagina van 136