843 nieuwsberichten

pagina van 141

16-01-2018

Hoe verzilvert u maximaal de loonwaarde van mensen uit de doelgroep?

Wat levert het op? Hoe werkt het eigenlijk? Kom naar de regionale werkateliers voor managers van sociale diensten en sociale werkbedrijven die werk willen maken van werk voor de doelgroep.

15-01-2018

Beschut werken: leren van elkaar

Programmaraad zet enquête uit.

10-01-2018

Handreiking detacheren voor de doelgroep Participatiewet

‘Nieuwe doelgroepen, geijkte instrumenten’. Handreiking als resultaat van drie werkateliers rond ervaringen en vraagstukken over het thema detacheren.

10-01-2018

Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I - december verschenen

In de decembereditie van de nieuwsbrief Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen weer een variëteit aan artikelen

10-01-2018

De rol van gemeenten bij arbeidsvoorwaarden beschut werk

Van Ark: het is aan gemeenten om hier samen met de sociale partners over te besluiten. Veel gemeenten schakelen bij de uitvoering van de Participatiewet (waaronder beschut werk) de infrastructuur van de sociale werkbedrijven in.

10-01-2018

Hoe maakt uw regio de arbeidsmarkt transparant?

Met de eenmalige aanlevering van gegevens door UWV (mogelijk tot 31 januari aanstaande!) is het kandidatenbestand van de gemeente in één keer op orde.

843 nieuwsberichten

pagina van 141