22 nieuwsberichten

pagina van 4

4-07-2017

Werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking staat onder druk

Ondanks een beperkte groei van het aantal garantiebanen is de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking in 2016 gedaald.

28-03-2017

Aanbod aan nieuw kabinet voor leven lang ontwikkelen

ABU, Cedris, NTRO en OVAL pleiten voor een leven lang ontwikkelen voor iedereen door onder andere de inzet van een Periodieke Arbeidsmarktscan en een Persoonlijke Ontwikkelrekening.

28-03-2017

Wethouders slaan alarm over financiering participatiewet

‘Het wordt gemeenten financieel onmogelijk gemaakt werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk te begeleiden’.

9-03-2017

Job Cohen: ‘€ 420 miljoen nodig voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt’

‘Door de te forse bezuinigingen op de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) wordt de inzet van Sociale Werkbedrijven bij de uitvoering van de Participatiewet en de Banenafspraak onmogelijk gemaakt’. Deze zorg uitten wethouders tijdens een door Cedris georganiseerde bijeenkomst in Amersfoort richting de aanwezige staatssecretaris Klijnsma. De komende jaren is € 420 miljoen extra nodig om kwetsbare groepen een plek op de arbeidsmarkt te bieden.

10-02-2017

Kim Putters: 'Een goede ondersteuningsstructuur vergroot baankansen kwetsbare groepen'

'De groei van flexibele banen en de daling van het aantal vaste banen verzwakt niet alleen de arbeidsmarktsituatie van mensen met een beperking, maar ook van lage opgeleiden en van mensen met minder 'sociaal, cultureel of persoonskapitaal'. Deze groepen komen minder toe aan bij- en omscholing, die juist op een flexibele arbeidsmarkt belangrijk is'.

19-12-2016

Meer werknemers sociale werkvoorziening aan de slag bij gewone werkgevers

Voorzitter Job Cohen: ‘De stijging van het aantal detacheringen bewijst waarde sociaal werkbedrijf’

22 nieuwsberichten

pagina van 4