27-07-2017 Nieuws van leden Nieuws van leden

Werkbezoek generalisten Servicecentrum MER

Medewerkers van uitvoeringsorganisatie gemeenten Maasgouw, Echt Susteren en Roerdalen bezoeken Westrom.

Op donderdag 6 juli brachten de generalisten van het Servicecentrum MER een werkbezoek aan Westrom. Het Servicecentrum MER is de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Maasgouw, Echt Susteren en Roerdalen. Op het programma stond een presentatie, een rondleiding en er werd alle ruimte geboden om met elkaar in gesprek te gaan over diverse actuele thema’s.

Na een korte introductieronde, werden de gasten meegenomen in een presentatie over de screeningen van hun uitkeringsbestand die Westrom voor hen gaat uitvoeren, beschut werk, de praktijkroute van het doelgroepregister en de loonwaardemeting. Het servicecentrum MER en Westrom hebben met elkaar afgesproken om de komende 3 jaar minstens 600 personen te screenen uit de bijstandsbestanden van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. Doel van de screeningen is om een actueel inzicht te krijgen van de arbeidsmarktsituatie van de cliënt. 

Tijdens de rondleiding werd er inhoudelijk stilgestaan bij de diagnoseafdeling waar het hele re-integratieproces van in-, door- en uitstroom werd toegelicht. Het hoofddoel van een re-integratie traject bij Westrom is zo regulier mogelijke uitstroom naar de arbeidsmarkt.

Na de rondleiding werden de generalisten getrakteerd op een uitgebreide lunch die was klaargemaakt door onze mensen van de catering. Na de lunch werd er inhoudelijk nagepraat door de generalisten en de consulenten trajecten die de screeningen namens Westrom gaan uitvoeren. De generalisten van het Servicecentrum MER waren zeer enthousiast en gaven aan dat een intensievere samenwerking voor beide partijen voor iedereen voordelen opleveren. 

Bron: bericht Westrom d.d. 24 juli 2017.