26-05-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

166 miljoen euro subsidie beschikbaar voor nieuw tijdvak Actieve Inclusie

Nieuwe aanvraagronde ESF-periode 2014-2020 gestart: centrumgemeenten kunnen projectgeld aanvragen voor onder meer re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking en de overgang van VSO-/Pro-onderwijs naar werk.

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) stelt 166 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) beschikbaar voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf maandag 16 mei 2016 kunnen aangewezen centrumgemeenten subsidie aanvragen voor de tweede tranche van de ESF-regeling Actieve Inclusie.

In de ESF-periode 2014-2020 wordt ingezet op het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, vluchtelingen met een verblijfsstatus, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en het wegwerken van taalachterstanden. Bovendien gaat een deel van het ESF-geld naar (ex)leerlingen van het VSO- en Praktijkonderwijs. Zij krijgen extra ondersteuning bij hun overgang van school naar werk. Voor de regioaanvraag leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs is in 2016 en in 2017 telkens een budget beschikbaar van € 25.000.000.

 

Vanaf maandag 16 mei 2016 kunnen aangewezen centrumgemeenten subsidie aanvragen voor de tweede tranche van de ESF regeling Actieve Inclusie. Informatie over de ESF-regeling Actieve Inclusie is te vinden op de website van Agentschap SZW.

Het Agentschap SZW heeft in april 2016 met de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s regiobijeenkomsten gehouden over de subsidieregeling ESF 2014-2020. De presentaties die tijdens deze bijeenkomsten zijn vertoond zijn openbaar gemaakt.

Bron: Bericht Rijksoverheid, 29 april 2016;  Nieuwsbericht Agentschap SZW, 16 mei 2016; bericht SBCM, 7 juni 2016.