1-02-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

22 maart: kennisplatform ‘Werkfit maken’ over goed werknemerschap

Helpt u als professional mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt werknemersvaardigheden ontwikkelen? Meld u aan voor de vervolgbijeenkomst van het kennisplatform ‘Werkfit maken’.

In de vorige bijeenkomst van het kennisplatform ‘Werkfit maken’ ging het erover wat we wel en niet verstaan onder werkfit maken – zie eerder bericht.

Op 22 maart staat de vraag centraal: Wat verstaan we onder goed werknemerschap? Daarbij laten we ons inspireren door het keurmerk Goed Werknemerschap van het MKB. In dit keurmerk hebben werkgevers en ondernemers omschreven welke eisen zij stellen aan houding en gedrag van medewerkers. Bij de normering hoort ook een assessment, waarmee een werkgever heel specifiek gedrag en houding kan laten testen. Als een deelnemer slaagt voor het assessment ontvangt hij een certificaat dat erkend is door het MKB en VNO-NCW.

Enkele sociale werkbedrijven maken inmiddels gebruik van deze certificering voor hun medewerkers.

 

Bron: SBCM, 30 januari 2018.