23-03-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

47 gemeenten ontvangen vanaf 2018 geen budget meer voor re-integratie WWB’ers

Gemeenten met relatief weinig Wwb’ers voelen alsof ze gestraft worden voor hun goede prestaties.

Als gevolg van het nieuwe verdeelmodel dat het Rijk hanteert dreigt voor 47 – veelal kleinere – gemeenten het deelbudget waarmee zij bijstandsgerechtigden aan de slag moeten helpen, volledig op te drogen. Gemeenten met relatief veel bijstandsgerechtigden krijgen in het model iets meer dan gemeenten met weinig Wwb’ers.

In 2016 en 2017 wordt het budget deels nog historisch verdeeld. Zodra vanaf 2018 het nieuwe systeem helemaal doorgevoerd wordt, is voor 47 gemeenten – die onder het gemiddeld aantal Wwb’ers zitten – de consequentie dat het budget nihil is. Voor de betrokken gemeenten voelt het alsof ze gestraft worden voor hun goede prestaties.

De VNG heeft niet ingestemd met een eerste voorstel van het Ministerie van SZW om dit te repareren.

Bron: Bericht Binnenlands Bestuur, 22 maart 2016.