23-02-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

59 subsidieaanvragen voor onderzoek Vakkundig aan het werk

Re-integratie bleek bij de indieners de populairste programmalijn bij gemeenten die kortdurend onderzoek willen doen naar interventies

Voor de eerste subsidieronde van het programma Vakkundig aan het werk ontving ZonMw 59 subsidieaanvragen. Tot medio februari konden die worden ingediend. Doel van het programma is om kennis te ontwikkelen waarmee gemeenten hun uitvoeringspraktijk in het sociaal domein kunnen versterken, zoveel mogelijk mensen kunnen plaatsen in zo regulier mogelijk, betaald werk en om armoede en problematische schulden terugdringen.
Deze eerste ronde beoogt samenwerking tussen beleid, praktijk en onderzoek te stimuleren. Het gaat om kortdurend onderzoek naar actuele kennisvragen rond interventies die worden toegepast op het gebied van werk en inkomen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

De onderzoeksvoorstellen dienen te gaan over de gemeentelijke re-integratie, integraal werken, methodisch werken of het terugdringen van armoede en problematische schulden. Re-integratie bleek bij de indieners de populairste programmalijn. De meeste aanvragen kwamen van grotere steden, maar ook kleinere gemeenten doen mee. Bij enkele subsidieaanvragen is meer dan een gemeente betrokken. 
Begin mei wordt bekend welke subsidieaanvragen worden gehonoreerd.
De projecten starten uiterlijk 16 juni 2016. Met een looptijd van 6 maanden worden eind 2016 de resultaten van deze projecten verwacht. Medio juni staan de toegekende projecten op de website van ZonMw.
In 2016 is een tweede oproep voorzien. Deze subsidieoproep zal omvangrijker zijn en de mogelijkheid bieden voor langer durend onderzoek. Samenwerking tussen beleid, praktijk en onderzoek is ook een vereiste binnen de tweede oproep. Nadere informatie hierover volgt begin mei.

 

Bron: Bericht ZonMw, 17 februari 2016.