5-05-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Aanbeveling Werkkamer: reken scholieren met een beperking direct tot de doelgroep

Van de meeste leerlingen is bekend dat zij het WML niet kunnen verdienen. Een indicatiestelling banenafspraak door UWV is dan overbodig en onnodig belastend

Leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs moeten rechtstreeks in het doelgroepregister worden geplaatst. Hiervoor pleit de Werkkamer. De leerlingen hoeven niet eerst langs de gemeente om vervolgens door het UWV geïndiceerd te worden voor het register. Van de meeste leerlingen is bekend dat zij niet in staat zijn het WML te verdienen. Een indicatiestelling wordt beschouwd als overbodig en onnodig belastend.

De Werkkamer vindt ook dat een kandidaat voor een werkplek zelf rechtstreeks naar het UWV moet kunnen gaan om zich te laten indiceren voor de doelgroep banenafspraak. Gemeenten zouden potentiële kandidaten voor het doelgroepenregister direct door moten geleiden naar het UWV en niet eerst afwachten tot een werkplek in beeld is (zie ook VNG-oproep daartoe). Werkgevers moeten te allen tijde kunnen nagaan of iemand tot de doelgroep wordt gerekend, ook als ze zelf iemand zonder tussenkomst van UWV of gemeente plaatsen.

Met deze aanpassingen hoopt De Werkkamer dat het doelgroepenregister beter gevuld wordt met het uiteindelijke doel om 125.000 extra mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Divosa heeft – net als Cedris – twijfels bij de theoretische benadering van UWV en pleit, aanvullend aan de aanbeveling van de Werkkamer, ervoor dat mensen automatisch worden toegelaten van wie tijdens een proefplaatsing bij een werkgever objectief is vastgesteld dat zij op die werkplek een loonwaarde onder het minimumloon hebben.

Bron: Bericht de werkkamer, 29 april 2015; Bericht NRC, 1 mei 2015; bericht Divosa, 1 mei 2015; Berichten Binnenlands Bestuur, 2 mei en 4 mei 2015.