23-03-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Aanjager Banenafspraak neemt afscheid

In een brief aan minister Plasterk van BZK en staatssecretaris Klijnsma van SZW blikt Hans Spigt terug op de ‘aanjaagperiode’ en legt hij de bewindslieden suggesties voor om afspraken te maken over verdere verbetering van de uitvoering van de wet.

'Nu de aanjaagfase van de banenafspraak per 1 maart voorbij is, draait het de komende jaren nog veel meer om realisatie van werk voor de doelgroep. Daarbij zullen overheids- en onderwijssectoren zelf meer verantwoordelijkheid in de richting van hun achterban moeten nemen', aldus Hans Spigt.   

In een afsluitende brief geeft Spigt de bewindslieden de volgende aanbevelingen mee voor het vervolg:

  • de Wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten als ‘stok achter de deur’ blijft nodig;
  • zet in op duurzame plaatsingen en op duurzame werkplekken;
  • maak het in dienst nemen op basis van een reguliere arbeidsovereenkomst bij werkgevers aantrekkelijker;
  • inkoop kan meetellen zolang het niet tot afkoop leidt;
  • creëer meer systeem en schaal in werkgeversdienstverlening;
  • maak gelijkere beloning mogelijk;
  • zet in op werkgeversexperimenten.

 

Bron: bericht VNG, 15 maart 2017; Kamerbrief met Kabinetsreactie, 7 april 2017; bericht VSO (Verbond Sectorwerkgevers Overheid), 23 februari 2017; interviews met de opvolgers van Hans Spigt: Judy Boere en Ad de Ruijter via VSO , 11 april 2017.