25-10-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Aannames Wsw-uitstroom pakken anders uit: sociale werkbedrijven in financiële nood

Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan: “Het Rijk rekende bij de invoering van de Participatiewet met té optimistische aannames. De bezuiniging voor gemeenten was al onrealistisch hoog. Nu komt er voor de komende jaren nog een tekort van 182 miljoen euro bovenop.”

De uitstroom van werknemers bij sociale werkbedrijven gaat minder snel dan het ministerie van SZW had verwacht. Staatssecretaris Klijnsma houdt echter vast aan de geplande bezuiniging waardoor veel gemeenten onvoldoende geld hebben om de werknemers van SW-bedrijven te betalen.

De uitstroom – vanwege pensionering, een andere werkplek, ziekte, overlijden - blijkt minder snel te gaan dan voorspeld. Momenteel werken er nog 96.000 mensen op 84.000 plekken in het sociale werkbedrijf, bijna 1.000 meer dan de overheid had verwacht. Voor 2018, drie jaar na het afsluiten van de toegang tot de Wsw, verwachtte de het ministerie dat er nog ruim 73.000 werkplekken zouden zijn. Maar het zijn er dan waarschijnlijk ruim 76.000.

Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan: “Het Rijk heeft bij invoering van de Participatiewet met té optimistische aannames gerekend. De bezuiniging voor gemeenten was al onrealistisch hoog en nu komt er voor de komende jaren nog een tekort van 182 miljoen euro bovenop.”

Klijnsma ontkent het probleem niet – het ministerie komt uit op een iets lager tekort – maar wil vooralsnog geen extra geld uittrekken om de tekorten te dichten. Ze zegt wel toe met de VNG en Cedris elk jaar weer te bekijken hoe nijpend het probleem is.

 

Zie voor een analyse van de uitstroom en de gevolgen voor de financiële tekorten de bijlage bij een brief die de staatssecretaris onlangs naar de Kamer stuurde.

 

Bron: Bericht Trouw, 14 oktober 2016; bericht Binnenlands Bestuur, 9 november 2016.