8-06-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Aanpassing werkproces indicaties banenafspraak

De wijzigingen worden steeds concreter. De Programmaraad informeert over de invulling van de afspraken

De Programmaraad legt in een helder nieuwsbericht hoe de Kamerbrief van 8 mei de werkprocessen rond het doelgroepregister beïnvloedt (zie eerder bericht). De staatssecretaris overlegde met de betrokken partijen over de invulling van de wijzigingen.

  • VSO/PrO en ROC-entree-leerlingen kunnen zich vanaf 15 juni ook rechtstreeks voor een beoordeling bij het UWV melden. De aanvraagroute via de gemeente blijft ook bestaan
  • UWV beoordeelt in één keer of een leerling in aanmerking komt voor een Wajong-uitkering en/of hij tot de doelgroep van de banenafspraak behoort.
  • Gestreefd wordt naar een zo integraal mogelijke beoordeling van het arbeidsvermogen van de leerling. De betrokken partijen, UWV, VNG, en gemeenten kijken of meer indicaties/adviezen in één beoordeling opgenomen kunnen worden. Het aanvragen van losse indicaties/adviezen blijft ook mogelijk.
  • Verzoeken van gemeenten om een beoordeling zijn voortaan kosteloos UWV brengt vanaf 1 juli, maar ook de al eerder dit jaar uitgevoerde beoordelingen banenafspraak, medische urenbeperking en advies beschut werk, niet langer in rekening bij de gemeenten. De middelen die gemeenten ontvingen voor de inkoop van deze wettelijke UWV-taken worden overgeheveld naar het rijk. Voor andere (niet wettelijke) taken van UWV (participatieadvies, loonwaardebepaling) blijven gemeenten betalen.

 

Bron: Bericht Programmaraad, 3 juni 2015.