1-09-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Aantal bijstandsgerechtigden opnieuw toegenomen

Slechts de helft van hen wil betaald aan de slag

Het aantal bijstandsgerechtigden is in het tweede kwartaal van 2016 opnieuw gestegen. Eind juni ontvingen 463 duizend personen tot de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering. Dat zijn er 21 duizend meer dan een jaar eerder. Dit meldt CBS. 

  • De stijging van het aantal bijstandsontvangers tussen juni 2015 en juni 2016 is voor ongeveer de helft te verklaren door de komst van asielzoekers, vooral uit Syrië. Asielzoekers met een verblijfsvergunning kunnen een beroep doen op de bijstand.
  • Ook de aangescherpte eisen voor Wajong-uitkeringen beïnvloeden de toename. Sinds 1 januari 2015 hebben alleen jongeren die volledig arbeidsongeschikt zijn recht op een Wajong-uitkering. Andere jongeren met een handicap kunnen een bijstandsuitkering krijgen als zij onvoldoende inkomen en vermogen hebben.
  • Een derde oorzaak van de stijging is de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Door verhoging van de leeftijdsgrens wordt uitstroom uit de bijstand voor een aantal 65-plussers uitgesteld.

Ongeveer drie op de tien bijstandsontvangers maken gebruik van een re-integratievoorziening. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een participatieplaats, scholing of training, bedoeld om de kans op werk voor mensen met een uitkering te vergroten. Daarnaast zijn er voor werkgevers mogelijkheden om loonkostensubsidie te ontvangen bij het in dienst nemen van mensen met een uitkering. In 2015 begonnen circa 40 duizend personen die naast de bijstandsuitkering een re-integratievoorziening hadden, met een baan. Van een kwart van hen kon na een maand de (aanvullende) bijstandsuitkering worden stopgezet.

 

Eerder maakte het CBS bekend dat in 2014 slecht 54% van de mensen die een bijstandsuitkering ontvingen, daadwerkelijk aan de slag wil met een baan. Bij de groep met een arbeidsongeschiktheidsuitkering was dit iets minder dan een kwart (22%). Ziekte is voor de meesten de belangrijkste reden om buiten het arbeidsproces te blijven. Bij mensen in de WW was de bereidheid om aan de slag te gaan het grootst. In totaal 93% wilde graag werken.

Bron: bericht Binnenlands bestuur, 16 juni 2016; bericht CBS, 31 augustus 2016.