16-02-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Actief bijstandsbeleid loont

Welke strategieën hebben een positief effect op het aantal bijstandsgerechtigden?

Gemeenten die weinig energie steken in een bijstandsbeleid, krijgen vroeg of laat te maken met een stijgend aantal bijstanders. Dat blijkt uit het onderzoek van Atlas voor gemeenten en Divosa.

De twee organisaties ontwikkelden een model waarmee de invloed van gemeentebeleid op het bijstandsbestand bekeken kan worden. Met de ‘bijstandwijzer’ kan een groot deel van het bijstandsniveau in een gemeente verklaard worden als gekeken wordt naar de kenmerken van de vraag- en aanbodkant van de arbeidsmarkt. Maar er is ook een deel dat niet te verklaren is en dat zegt mogelijk iets over de effectiviteit van het gemeentelijk beleid. Als dat onverklaarbare deel afneemt, is het een aanwijzing dat de doorgevoerde beleidswijziging succesvol is.

 

Door op deze manier naar de cijfers te kijken, zijn vijf kansrijke strategieën achterhaald die een positief effect hebben op het beroep op bijstand:

  • een goed handhavingsbeleid
  • strenge controle aan de poort en
  • focus op kansrijken op de arbeidsmarkt
  • inzet van het instrument verloning, waarbij een re-integratiebedrijf uitkeringsgerechtigden in dienst neemt
  • inzet van het instrument WorkFirst waarbij nieuwe of bestaande klanten direct een vorm van werk aangeboden krijgen.

Opvallend is ook dat een kleiner budget leidt tot een beter resultaat. Een ruim gemeentelijk budget blijkt ertoe te leiden dat er minder strategieën bedacht en ingezet worden om het bestandsniveau te verlagen.

Bron: Bericht Divosa, 9 februari 2016; Bericht Binnenlands Bestuur, 16 februari 2016.