23-06-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Advies aan gemeenten: meer oog voor verdringing door bijstandgerechtigden

Vermijden van verdringing kan nog beter door klantmanagers kaders en werkinstructies aan te reiken

Gemeenten besteden in hun beleid weinig aandacht aan het voorkomen van verdringing van reguliere arbeid als bijstandsgerechtigden gaan werken met behoud van uitkering. Terwijl zij weten dat de kans op verdringen aanwezig is. De klantmanager heeft hierin een grote vrijheid. Dit leidt tot een grotere kans op ongelijke behandeling binnen een gemeente en op het overschrijden van de grens van wat nog als niet-reguliere arbeid kan worden gezien.

Dit staat in het Rapport ‘Gemeentelijke aandacht voor verdringing door bijstandsgerechtigden’ dat de Inspectie SZW hierover heeft opgesteld en dat staatssecretaris Klijnsma naar de Kamer heeft gestuurd.

De staatssecretaris is positief over de conclusie dat alle onderzochte gemeenten in hun beleid hebben vastgelegd welke instrumenten de klantmanagers kunnen inzetten, waarbij werken wordt gecombineerd met een uitkering.

In het bieden van kaders en werkinstructies aan betrokken klantmanagers (voor wie zetten we welk instrument in?) kan het vermijden van verdringing nog beter worden geborgd. Ook de gemeenteraad heeft, zo stelt Klijnsma, een rol bij het bewaken van de werkzaamheden die bijstandsgerechtigden verrichten.

 

Bron: Bericht Rijksoverheid, 19 juni 2015. Zie ook de eerdere Kamerbrief waarin de staatssecretaris afgelopen najaar de kaders voor het tegengaan van verdringing schetste.

Noot: Als het aan de FNV ligt wordt het instrument Werken met behoud van uitkering helemaal afgeschaft. Zie ook regiopers, 20 juni 2015.