8-01-2018 Nieuws van leden Nieuws van leden

Afbouw Presikhaaf Bedrijven begeleid door huidige directeur Jan-Henk Janssen

Na de afbouw zal de gemeenschappelijke regeling van 10 gemeenten in Midden-Gelderland, alleen nog het werkgeverschap beheren van de SW-medewerkers uit de deelnemende gemeenten. De ruim 2700 medewerkers komen niet op straat te staan; de activiteiten zijn per 1 januari voortgezet

Jan-Henk Janssen zal na de overname per 1 januari 2018 als algemeen directeur Presikhaaf Bedrijven de verdere afbouw van de organisatie afronden. Na de afbouw zal de gemeenschappelijke regeling van 10 gemeenten in Midden-Gelderland, alleen nog het werkgeverschap beheren van de SW-medewerkers uit de deelnemende gemeenten.

Na de overdracht van alle activiteiten van het huidige Presikhaaf Bedrijven per 1 januari, zal Jan-Henk Janssen niet meegaan naar het nieuwe arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor B.V. “In die functie is iemand met een ander profiel nodig”, aldus Janssen.

Transitie

Jan-Henk Janssen werd begin 2016 gevraagd om de functie van algemeen directeur tijdelijk waar te nemen om, nadat de functie onverwachts vacant werd, de bedrijfscontinuïteit van Presikhaaf Bedrijven te waarborgen. In april 2016 werd Janssen door het bestuur officieel aangesteld als algemeen directeur en kreeg hij de opdracht om verder invulling te geven aan de uitwerking en voorbereiding van de transitie bij Presikhaaf Bedrijven.

Uitvoering Wsw

Presikhaaf Bedrijven is een gemeenschappelijke regeling van 10 gemeenten in de regio Midden Gelderland. Deze gemeenten voeren tot 31 december dit jaar met Presikhaaf Bedrijven de Wet sociale werkvoorziening uit. Ruim 2700 medewerkers met een SW-dienstverband krijgen begeleiding en ondersteuning bij het werk dat zoveel mogelijk bij en voor ondernemers wordt uitgevoerd. Vanaf 2018 zal Scalabor B.V. deze taak gaan uitvoeren waarbij de nadruk op arbeidsontwikkeling ligt.

Transitie

In de eerste twee maanden na zijn aanstelling werden business-cases uitgewerkt die moesten leiden tot een regionale uitvoering van de Participatiewet in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland. De voorgenomen overname van Presikhaaf Bedrijven door de Sociale Firma GoedWerkt strandde na een periode van onderhandelingen eind 2016. Janssen werd vervolgens gevraagd om de transitie van Presikhaaf Bedrijven naar het Arnhemse arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor te begeleiden.

Bedrijfsvoering

In de afgelopen twee jaar is, volgens de lijn van het Bestuur, niet alleen veel werk verzet voor de privatisering, maar is tegelijkertijd geïnvesteerd in de verbetering van het resultaat en de bedrijfsvoering. Naast het financiële resultaat is met succes extra aandacht besteed aan de verlaging van het ziekteverzuim dat al een aantal jaren tot een onacceptabel hoog niveau was gestegen. “Die extra aandacht en daarmee de verlaging van het verzuim is vooral dankzij de werkbegeleiders en medewerkers zelf gerealiseerd”, aldus Janssen. “Duidelijkheid en aandacht zijn cruciaal als het gaatom de inzetbaarheid van mensen. Duidelijkheid vanuit de leiding als het gaat om de regels en aandacht aan de mensen als het gaat om het toepassen van de regels.” Daar ligt uiteindelijk de sleutel tot het succes.

Vastgoedtransactie

In zowel 2016 als 2017 werd de begroting van het bedrijfsresultaat gehaald en kon het bestuur rekenen op gecontroleerde uitgaven. In 2017 werden, op nadrukkelijk wens van het Bestuur, alle bedrijfspanden verkocht. Het gaat om de verkoop van drie bedrijfslocaties in Arnhem met een totaaloppervlakte van 78.000 m2, waarvan 54.000 m2 bedrijfsruimte (incl. kantoren) en winkelruimte. Jan-Henk: “De vastgoedtransactie is niet alleen bijzonder vanwege de omvang en strategische ligging van locaties, maar ook omdat, met het oog op de toekomst, gekeken is naar de regionale functie voor werkgelegenheid. ”

Constructief

 

Volgens Hans Sluiter, voorzitter van het Dagelijks Bestuur zijn beide partijen het er over eens dat de afbouw van Presikhaaf Bedrijven en opbouw van Scalabor B.V. op constructieve wijze moet plaatsvinden. “Nadat Jan-Henk de organisatie door een moeilijke periode van transitie heeft geloodst, vertrouwen we er op dat deze afbouw en praktische overdracht bij Jan-Henk in goede handen ligt. Jan-Henk heeft op een cruciaal moment met zijn kennis, bestuurlijke sensitiviteit en capaciteiten, de transitie van Presikhaaf Bedrijven begeleid naar een finale oplossing voor de toekomst van het regionale werkbedrijf. Dat verdient waardering", aldus Sluiter.

Bron: Persbericht Presikhaaf Bedrijven d.d. 22 december 2017.

Zie ook Persbericht Presikhaaf, 22 december 2017: Bestuur Presikhaaf Bedrijven besluit activiteiten over te dragen aan Scalabor.