13-04-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Afspraken Wsw statistiek 2016 en 2017

Afspraken Wsw statistiek 2016 en 2017 Wijzigingen in statistiekkenmerken, verdeling/berekening Wsw-budget 2017 en tijdpad aanleveren gegevens 2016. Oproep controllers: reageer uiterlijk 28 april op de voorlopige realisatiecijfers die u 12 april zijn toegestuurd. Na de deadline gelden de gegevens als definitief en worden de voorgelegde cijfers onverkort meegenomen in budgetberekening.

Recentelijk hebben SZW, VNG en Cedris afspraken gemaakt over de Wsw-statistiek 2016 en 2017. De Wsw-statistiek geeft een beeld van de ontwikkeling (omvang en karakteristieken) van de Wsw-populatie.

De Wsw-statistiek wordt in opdracht van het Ministerie van SZW bijgehouden door Panteia. De benodigde gegevens voor de Wsw-statistiek worden halfjaarlijks aangeleverd door de SW-bedrijven in Nederland, namens en gemandateerd door de gemeenten, en door enkele gemeenten zelf.

Op de site van de Rijksoverheid staat alle informatie over de wijzigingen voor 2016 en 2017 en het tijdpad voor aanleveren gegevens voor de Wsw-statistiek 2016.

 

Bron: bericht VNG, 6 april 2017; bericht Rijksoverheid (met gedetailleerde technische beschrijving van de totstandkoming van de cijfers), 4 april 2017.

Cedris stelde haar leden (directeuren en controllers) via een uitgebreid ledenbericht op de hoogte van deze wijzigingen en de verdere procedure rond de Wsw-budgetverdeling 2017. Deze informatie gaat vergezeld van een dringende oproep aan de controllers om uiterlijk 28 april te reageren op de voorlopige realisatiecijfers die op 12 april - gegenereerd uit de Wsw-statistiekopgaven - door Panteia zijn verstrekt aan de contactpersonen.