3-03-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Algemeen Overleg - voortgang Participatiewet en Banenafspraak

Inleidende beschietingen op een overleg dat niet doorging.

Het voor 2 maart geplande Algemeen Overleg in de Tweede Kamer zou gaan over de ervaringen tot nu toe met de Participatiewet en de banenafspraak en het simpeler maken van uitvoering ervan. Door ziekte van staatssecretaris Klijnsma is het overleg verplaatst naar 16 maart. 

Aan de vooravond van het debat toonden tal van partijen hun bezorgdheid over de resultaten tot nu toe:

  • In een rondje langs de fracties hoort nu.nl dat de partijen sneller duidelijkheid willen van de staatssecretaris over de Participatiewet en de trage vervulling van de banenafspraak.
  • Vakbond CNV uit zorgen naar de Tweede Kamer dat het aantal beschutte werkplekken nog steeds achterblijft en veel jonggehandicapten in de bijstand belanden. Ook in dagblad Trouw, via een interview met Bossche wethouder Huib van Olden, aandacht voor het nauwelijks van de grond komen van beschut werk en voor het belang van 'meten in de praktijk'.
  • Cedris pleit voor instelling van de praktijkroute (zie ook  eerder bericht) en toont met casusvoorbeelden aan dat teveel mensen voor wie de banenafspraak is bedoeld tussen wal en schip vallen.
  • De Landelijke Cliëntenraad (LCR) keert zich tegen uitbreiding van de doelgroep banenafspraak en wil liever dat wordt gekeken naar de kwaliteit van de indicatiestelling door UWV. De LCR pleit verder voor een recht op maatwerkvoorziening voor iedereen in de Participatiewet. Zo wordt begeleiding afgestemd op het vermogen dat mensen hebben om zelf aan de slag te komen. Mede namens Ieder(in) en LPGGz vraagt de LCR aandacht voor een betere positie van de cliëntenparticipatie.
  • Divosa vindt dat de Participatiewet tekort schiet en niet de beloofde, eenvoudige regeling voor alle mensen met een lage productiviteit is geworden. “Het is er voor alle betrokkenen ingewikkelder op geworden. Ondernemers zien door de bomen het bos niet meer en dreigen af te haken,” aldus René Paas in een brief aan de Kamer. “Eenvoud, ruimte en voldoende geld zijn noodzakelijk om de banenafspraak tot een succes te maken.”
  • Volgens Cedris is ook de door de Wet Werk en Zekerheid opgelegde transitievergoeding van negatieve invloed op de bereidheid van werkgevers en gemeenten om mensen met een beperking in dienst te nemen.
  • Ook VNO-NCW ziet werkgevers afdruipen: “Heel veel gehandicapten – zowel middelbaar als hogeropgeleiden – zijn prima in staat om het minimumloon te verdienen. Daardoor tellen zij niet mee voor de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord. En dat is problematisch. Bedrijven focussen zich nu op de doelgroep van het Sociaal Akkoord, wat logisch is. Ze kunnen het zich vaak niet permitteren om ook daarbuiten nog mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.”

Bron: diverse berichten, februari/maart 2016.