6-10-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Analyse convenanten marktbewerkingsplannen

Tussen de arbeidsmarktregio’s blijkt een grote diversiteit aan afspraken en werkwijzen rond vraag en aanbod banenafspraak

Het per 1 januari 2015 gewijzigde Besluit SUWI regelt dat elk regionaal werkbedrijf een marktbewerkingsplan ontwikkelt. Die beschrijft de kenmerken en de mogelijkheden van de personen die behoren tot de doelgroep van de banenafspraak/het quotum, en geeft een analyse van de sectoren en bedrijven waar vacatures voor deze personen bestaan of kunnen worden gecreëerd. Ook bevat het plan de afspraken over hoe die personen worden aangeleverd en bemiddeld.

De Programmaraad heeft een eerste analyse gemaakt van de plannen en de convenanten. Omdat die aansluiten bij de wensen en behoeften van de regionale arbeidsmarktproblematiek en betrokken partijen blijkt een grote diversiteit is aan afspraken en werkwijzen. Veel regionale Werkbedrijven kozen ervoor om de afspraken te bekrachtigen in een convenant.

De Programmaraad heeft de analyse – zonder waardeoordeel – openbaar gemaakt om andere regionale te inspireren.

 

Bron: Bericht Programmaraad, 25 september 2015.