12-01-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Animaties rechtenvrij beschikbaar

De Programmaraad heeft diverse rechtenvrije animaties over de Participatiewet gemaakt.

Deze filmpjes kunnen rechtenvrij worden gebruikt door de arbeidsmarktregio's.

De – in totaal negen – animaties kunnen worden ingezet in de eigen voorlichting en als input voor inspiratiesessies.

Het doel van de Participatiewet en de Wet banenafspraak is het betaald aan de slag helpen van meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De animaties kunnen, aldus de Programmaraad, betrokkenen inspireren om niet alleen te handelen naar de letter, maar ook naar de geest van de wet.

Er volgt dit jaar nog een animatie over de Praktijkroute.

Bron: bericht Programmaraad, 8 december 2016.