26-01-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Antwoorden op Kamervragen herindeling Wajong

Informatie over het proces dat het ministerie van SZW en UWV samen hebben ingericht

De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van de brief van 20 december jongstleden (zie eerder bericht) enkele aanvullende vragen gesteld over de herindelingsoperatie van mensen met een Wajong-uitkering. Staatssecretaris Klijnsma heeft deze beantwoord. 

Onder meer biedt de brief informatie over het proces dat het ministerie van SZW en UWV samen hebben ingericht. Het streven daarbij is te vermijden dat Wajongers  onnodig naar UWV moeten komen voor een fysieke beoordeling. UWV voert eerst een voorlopige indeling uit op basis van beschikbare systeem- en dossierinformatie en informeert de Wajonger over deze voorlopige indeling. Alleen wanneer UWV geen indeling kan maken op basis van beschikbare dossierinformatie of in het geval een Wajonger het niet eens is met de voorlopige indeling, volgt een beoordeling.

Het CNV pleit ervoor het herkeuren van Wajongers van vijftig jaar en ouder te stoppen. “De kans dat deze Wajongers nu nog aan werk komen is minimaal, waarom zou je ze dan nog belasten met een herkeuring?’, aldus CNV-voorzitter Limmen.

Bron: Kamerbrief, 20 januari 2017; Bericht CNV, 25 januari 2017.