10-10-2017 Nieuws van leden Nieuws van leden

Arbo Triple One wordt nieuwe arbodienstverlener van Promen

In het nieuwe verzuimbeleid dat in samenwerking met Arbo Triple One tot stand zal komen, zal de medewerker veel sterker betrokken worden bij de eigen re-integratie.

Ervoor zorgen dat minder medewerkers hoeven te verzuimen, dat gaat één van de speerpunten van 2018 worden. Om dat mogelijk te maken gaat Promen vanaf 1 januari 2018 met een nieuwe arbodienstverlener samenwerken. Op 9 oktober jl. werd het contract hiervoor met Arbo Triple One afgesloten.

In het nieuwe verzuimbeleid dat in samenwerking met Arbo Triple One tot stand zal komen, zal de medewerker veel sterker betrokken worden bij de eigen re-integratie. Als er sprake is van verzuim zal een vaste contactpersoon met regelmaat persoonlijk contact opnemen met de medewerker. Samen zal dan gekeken worden welke mogelijkheden om te komen werken er nog wel zijn. Zijn er bijvoorbeeld aanpassingen nodig? Of misschien werk op een andere afdeling? Door de nieuwe aanpak verwacht Promen de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verder te vergroten.

Bron: persbericht Promen d.d. 9 oktober 2017.