23-03-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

AWVN-brochure over inclusief werkgeverschap

Wat is de waarde van inclusief werkgeverschap? Onderzoeksresultaten mét aanbevelingen voor werkgevers en overheid.

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft eerder deze maand het eerste exemplaar van de brochure 'Verschil smaakt naar meer' in ontvangst genomen. Werkgeversvereniging AWVN heeft deze brochure gepubliceerd, met daarin de uitkomsten van een onderzoek naar de waarde van inclusief werkgeverschap dat zij vorig jaar uitvoerde.

De waarde van inclusief werkgeven biedt werkgevers aanknopingspunten om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt niet vanuit kosten en risico's te beoordelen, maar vanuit de waarde die zij voor hun organisatie hebben. Het boekje geeft de resultaten van een onderzoek over die waarden met aanbevelingen voor werkgevers en overheid.

Het boekje bevat een uitneembare 'praatplaat'. De handleiding daarvoor is eenvoudig: benoem éérst de beren op de weg: waarom ruimte maken voor iemand met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt? Parkeer deze beren en ga met elkaar in gesprek over de vraag welke waarde inclusief werkgeven voor een organisatie kan hebben. Dat is het doel van deze praatplaat, die ook los beschikbaar is.

Inmiddels is de AWVN een vervolgproject gestart onder het motto 'werkgevers voor werkgevers'. Kleine lokale groepjes werkgevers formuleren met elkaar ambities om inclusiever te worden en elkaar helpen om deze ambities ook echt waar te maken.

Bron: bericht MKB Nederland, 13 maart 2017.