24-04-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Banenafspraak: overheid blijft achter

Sommige arbeidsmarktregio’s creëren genoeg banen voor arbeidsbeperkten, anderen blijven achter. Binnenkort verschijnen cijfers over het vierde kwartaal 2016. Aanjagers Hans Spigt en Aart van der Gaag en Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan maken de tussenstand op.

Een aantal regio’s en vooral de overheidssector blijven achter bij de doelstellingen. Dat concludeert Hans Spigt, afzwaaiend aanjager banenafspraak overheidssectoren op basis van cijfers van het derde kwartaal van 2016 (zie eerder bericht). Rivierenland trekt er bijvoorbeeld hard aan, zegt Spigt. Ook Zwolle en Groningen zijn voortvarend bezig. Spigt ziet echter problemen in Drenthe en Limburg.

De cijfers van het vierde kwartaal komen eind april en de tweemeting over heel 2016 is pas in juli beschikbaar. Als de marktsector of de overheidssector op basis van deze tweemeting niet genoeg banen realiseerden, kan het kabinet in overleg met sociale partners en de VNG in 2017 besluiten de quotumregeling voor de betreffende sector te activeren. Indien dat het geval is wordt in 2017 het quotumpercentage voor de sector bepaald dat in 2018 gaat gelden.

Volgens de aanjager banenafspraak marktsector, Aart van der Gaag, ligt de stagnatie niet alleen aan hoe de publieke werkgevers het doen, maar staat ook de samenwerking tussen UWV en gemeenten nog in de kinderschoenen (zie eerder bericht).

Ook Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan roept op om er nog een tandje bij te zetten: “In de eerste drie kwartalen zagen we een daling van het aantal ingezette arbeidsbeperkten, maar het UWV verwacht dat de groei in het vierde kwartaal van 2016 aantrekt. Het is zaak de schouders eronder te zetten, want de Wsw-uitstroom is groter dan de aanwas in de banenafspraak. De afspraak was juist dat er méér banen bij zouden komen. Dat was de bedoeling van de Participatiewet.” De Haan noemt als mogelijke oorzaak waarom de overheid achterblijft bij de realisering van de banenafspraak dat daar van oudsher al veel Wsw’ers werkzaam waren. ‘Vooral de vervangingsvraag is nu aan de orde.’

Bron: bericht Binnenlands Bestuur, 22 april 2017.