6-07-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Beantwoording Kamervragen over gerealiseerde garantiebanen

Staatssecretaris: Eerste tussentijdse meting vindt nu plaats

Naar aanleiding van het artikel in het AD van 11 juni stelde de SP Kamervragen over de voortgang van de garantiebanen en het bericht dat er sinds 2013 nog maar 2.000 zijn gerealiseerd.

De staatssecretaris antwoordt dat nog onbekend hoeveel banen er sinds begin 2013 bij zijn gekomen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak. Een eerste tussentijdse meting vindt nu plaats. Op de vraag hoe het kabinet ervoor zorgt dat dit jaar minimaal 6.000 extra banen in de markt en 3.000 extra banen bij de overheid worden gerealiseerd verwijst de Kamerbrief naar de rol van werkgevers zich hebben gecommitteerd en naar de instrumenten en voorzieningen waarvan zij gebruik kunnen maken: onder meer loonkostensubsidie, proefplaatsingen, detacheringen, begeleiding/jobcoaching, scholing, werkplekaanpassingen en de no-riskpolis.

Werkgevers kunnen bovendien een beroep doen op de twee aanjagers en op de ondersteuning via de AWVN, de Normaalste Zaak en Locus. Ook wijst de staatssecretaris op afspraken die in de arbeidsmarktregio´s worden gemaakt over hoe mensen met een arbeidsbeperking op de extra banen worden gematcht.

Het aantal vacatures waarin gericht wordt gezocht naar mensen die tot de doelgroep van de banenafspraak behoren is volgens Klijnsma geen maatstaf voor de voortgang. Voor de meeste arbeidsbeperkten werkt het openstellen van vacatures niet. Vaak is het nodig dat werkgevers functies voor deze mensen geschikt maken (jobcarving) of het werk binnen het bedrijf op een andere manier organiseren en structuren om daarmee geschikte banen te creëren (functiecreatie).

 

Bron: Kamerbrief, 24 juni 2015.