31-03-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Beschut werk: “Het leven krijgt zin als je nodig bent”

“Van het realiseren van beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking komt bitter weinig terecht.”

In de Volkskrant een interview met Annemarieke Nierop, onderzoeker van de Wiardi Beckman Stichting. Zij coördineert het project Van Waarde Lokaal, een mega-onderzoek naar de resultaten van de grote decentralisatie-operaties van het kabinet-Rutte II.

 

Het onderzoek sluit aan bij de persoonlijke ervaringen van de mensen om wie het gaat. Om te weten hoe de decentralisaties voor personen individueel uitpakt zijn door het hele land ruim honderd mensen geïnterviewd. Via de website VanWaardeLokaal wordt getoond wat er goed gaat en wordt alarm geslagen over wat niet goed gaat.

Een eerste conclusie is dat het met beschut werk schrikbarend slecht lukt. “Voorheen kwamen die bij de sociale werkbedrijven terecht, maar die zijn voor nieuwe gevallen in januari 2015 gesloten. Waarschijnlijk is er minder dan 10% gerealiseerd van de 1.600 plekken die er in 2015 zouden bijkomen. Het is toch niet te geloven dat er tussen januari en november 2015 maar zo'n 85 plekken gerealiseerd zijn! Voor juist de zwakste groep pakt de hervorming slecht uit,” aldus Nierop. “Gemeenten moeten worden verplicht die beschutte werkplekken te realiseren. Ook moet het voor werkgevers duidelijk zijn hoe hoog de subsidies volgend jaar zijn. Bied hen langetermijnperspectief, opdat ze over drie jaar nog subsidie en ondersteuning krijgen wanneer ze iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen.”

“Als je spreekt met die mensen in beschut werk, kom je erachter waarom het voor hen zo belangrijk is. Het feit alleen al dat je nodig bent, dat er iemand op jou wacht en jouw inzet nodig heeft, maakt het leven zinvol. Dat is de inclusieve samenleving.”


Op de website Van Waarde Lokaal staat dat een succesfactor voor het creëren van beschutte werkplekken lijkt te zijn, of dat gebeurt in de context van het ‘oude’ sociale werkbedrijf. Het voordeel van het laten instromen van ‘beschutte werkplekken’ in het sociale werkbedrijf is drieledig:

-   de benodigde expertise om deze doelgroep te begeleiden is hier aanwezig;

-   de werkzaamheden in het sociale werkbedrijf sluiten goed aan bij het werk dat deze mensen kunnen doen;

-   voor de sociale werkbedrijven kan het een manier zijn om ook in de toekomst een levensvatbaar bedrijf te blijven, een ‘sterfhuisconstructie’ wordt dan voorkomen.

Bron: Bericht De Volkskrant, 19 maart 2016.