8-12-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Beschut werk: veel beleid, weinig concrete invulling

Inspectie SZW: Gemeenten blijken terughoudend bij inzet van beschut werk.

Samen met de rapporten over de eerste ervaringen met het uitvoeren van de Participatiewet (zie eerder bericht) heeft de staatssecretaris ook een Inspectierapport over Beschut werk naar de Kamer gestuurd.

De Inspectie SZW heeft na een beknopter onderzoek afgelopen zomer breder onderzocht hoe ver gemeenten zijn met de inrichting van beschut werk. Uit het onderzoek blijkt dat er bij gemeenten vooral sprake is van beleidsvorming en nog niet van concrete invulling.

81% van alle 393 gemeenten in Nederland heeft beleid opgesteld over het aanbieden van beschut werk. 14% heeft geen beleid voor beschut werk maar heeft voor de doelgroep wel alternatief beleid opgesteld. Twintig gemeenten (5%) geven aan niets te doen. Alle gemeenten hebben dit beleid inmiddels in een verordening vastgelegd.

Tweederde van alle gemeenten (260 gemeenten) kunnen desgevraagd nog geen concrete aantallen noemen hoeveel beschutte plekken zij dit jaar willen realiseren. Gemeenten die dit wel weten plannen dit jaar bijna 500 plekken te realiseren. Het door het kabinet beoogde aantal plekken per ultimo 2015 is 1.600. Alle gemeenten samen krijgen geld om, op termi1jn, uiteindelijk 30.000 beschutte plekken te organiseren.

Bron: Bericht Inspectie SZW, 30 november 2015: Bericht Programmaraad, 3 december 2015.