15-11-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

“Betaal gehandicapten voor werk niet onder minimum”

Er ontstaat steeds meer steun voor behoud van loonkostensubsidies.

Gemeenten verzetten zich tegen het idee van het kabinet-Rutte III om gehandicapten voor hun werk minder te betalen dan het minimumloon. Wethouder Huib van Olden (Den Bosch, CDA) moet niets van kabinetsplan hebben: “Wij mogen als gemeenten niet aan loonpolitiek doen. Wij kunnen alleen maar uitkeringen geven.”

 

De Amsterdamse SP-wethouder Arjan Vliegenthart, voorzitter van de commissie Werk&Inkomen van de VNG, zegt dat de wethouders zich grote zorgen maken over de verlaging van het inkomen van deze groep. „Je haalt bij kwetsbare mensen de motivatie weg om nog aan het werk te gaan.” De VNG wil hierover zo snel mogelijk in gesprek met staatssecretaris Tamara van Ark (SZW).

Bij werkgevers ontstaan er eveneens twijfels. Aart van der Gaag beschouwt het als “een heilig principe” dat werk moet lonen (zie ook persbericht Cedris). „Het bevalt mij niks dat dat nu voor deze mensen niet meer zo zal zijn.” Ook hij maakt zich zorgen over de motivatie.

Ook de Landelijke Cliëntenraad toont zich in een brief aan de nieuwe bewindslieden van SZW verontwaardigd dat werken met loonkostensubsidie in de Participatiewet wordt afgeschaft en wordt vervangen door werken met loondispensatie.

In het regeerakkoord staat dat werkgevers betrokken werknemers onder het minimumloon mogen gaan betalen – alleen voor hun (beperkte) productiviteit – en dat de gemeenten het salaris zullen aanvullen (zie ook eerder bericht). Maar tot welk bedrag is onduidelijk. De gemeenten zelf gaan ervan uit dat dat tot bijstandsniveau zal zijn, omdat Rutte III van het geld dat ermee wordt bespaard 20.000 extra ‘beschutte werkplekken’ wil creëren voor gehandicapten, het kabinet rekent op een bezuiniging van 500 miljoen euro per jaar.

Volgens het ministerie van SZW wordt het zeker niet bijstandsniveau en vindt staatssecretaris Van Ark zélf ook dat werk moet lonen. Maar hoe het plan er wél uit komt te zien, is onduidelijk. Pensioen zullen de werknemers in elk geval niet meer opbouwen. Als het idee wordt uitgevoerd, hoeven werkgevers die premies niet meer te betalen.

Bron: opinie-bijdrage Financieel Dagblad, 13 november 2017; NRC, 14 november  en 15 november 2017.