19-01-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Bovenregionale bijeenkomsten Participatiewet en Beschut werken

Hoe begeleidt u mensen met een intensieve begeleidingsbehoefte en lage loonwaarde naar werk of zinvolle dagbesteding?

Hoe begeleidt u mensen met een intensieve begeleidingsbehoefte en lage loonwaarde naar werk of zinvolle dagbesteding?

Onderzoek – peildatum augustus 2015, zie eerder bericht – wijst uit dat gemeenten wel beleidsvoornemens hebben geformuleerd rond beschut werk, maar nog geen concrete plekken invullen. Gezien de dilemma’s en vragen waar gemeenten mee worstelen is dat niet vreemd.
Om gemeenten, werkgevers en sociale werkbedrijven te informeren over de wettelijke kaders en (financierings)mogelijkheden voor ‘nieuw beschut’, organiseert de Programmaraad volgende maand vijf regionale bijeenkomsten.

Daar wordt duidelijkheid geboden over de extra financiële middelen die het Rijk beschikbaar stelt en onder welke voorwaarden deze middelen kunnen worden aangesproken. Ook gaan we in op de selectie van kandidaten, het creëren van beschutte werkplekken en de juridische constructies die mogelijk zijn. Ook worden enkele werkende praktijkvoorbeelden toegelicht en is er ruimte voor het uitwisselen van ervaring en ideeën.

De regionale bijeenkomsten zijn bedoeld voor beleidsmedewerkers en casemanagers en medewerkers P&O/HRM van gemeenten en Sociale Werkbedrijven, medewerkers van UWV, cliënten(organisaties), vakbonden en werkgeversorganisaties. De middagbijeenkomsten vinden plaats op:

  • Woensdag 9 maart in Amersfoort;
  • Woensdag 16 maart in Eindhoven; 
  • Woensdag 23 maart in Haarlem;
  • Donderdag 24 maart in Rotterdam;
  • Dinsdag 29 maart in Zwolle.

Aanmelden voor de – gratis – deelname kan via Congrescentrum VNG. Het volledige programma is begin februari beschikbaar 

Bron: Bericht Programmaraad, 19 januari 2016.