11-05-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Bovenregionale bijeenkomsten Schoolse netwerken Programmaraad - PrO/VSO, UWV en gemeente

Tijdens vijf middagbijeenkomsten kunnen betrokkenen elkaar treffen over het ontsluiten van de regionale schoolse netwerken en het aan de slap helpen van jonge schoolverlaters

De Participatiewet verandert de aansluiting tussen het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (PrO/VSO) enerzijds en UWV en gemeenten anderzijds.
De Programmaraad ondersteunt de arbeidsmarktregio’s en organiseert na half juni vijf middagbijeenkomsten in het land. Gemeenten, Onderwijs (PrO/VSO), MEE, UWV en eventueel werkgevers, ouders en re-integratiebedrijven kunnen met elkaar in gesprek over het ontsluiten van de regionale schoolse netwerken.

Bron: bericht Programmaraad, 7 mei 2015.