13-10-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Brede aanpak maakt beschut werk interessant

Gemeente Leiden positieve uitzondering: geen twijfel of beschut werk wordt georganiseerd voor wie daarop is aangewezen.

Met 80% van de gemeenten die niet precies weten wat zij met beschut werk aanmoeten – en er daarom nog weinig aan doen, vormt de gemeente Leiden een positieve uitzondering.

Gemeenteraad en college van Leiden hoefden niet lang na te denken over de vraag of beschut werk wordt ingericht voor mensen die ook met loonkostensubsidie en begeleiding geen gewone baan kunnen krijgen. De uitvoering van de gehele Participatiewet, inclusief beschut werk, vertrouwt de gemeente toe aan het SW-bedrijf DZB. “De Participatiewet is slechts voor een deel nieuw”, legt wethouder Marleen Damen uit. “Re-integratie en de sociale werkvoorziening werd al gedaan door DZB en die deed dat tot ieders tevredenheid. Dus die nieuwe doelgroepen passen daar uitstekend in.”

Volgens DZB-directeur Bas van Drooge kunnen, door de brede opdracht die het bedrijf gekregen heeft, de kosten omlaag worden gebracht. “We kunnen de overhead verdelen over verschillend afdelingen – uiteraard naar rato - en doordat we ook beschut doen, hebben we een SW-bedrijf dat door kan. We hoeven niet ons SW-bedrijf af te bouwen omdat er geen nieuwe instroom van werknemers is.”

 

Bron: Bericht Binnenlands Bestuur, 10 oktober 2015.