14-12-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Brief Cedris: Begroting 2018 Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ten behoeve van het debat over de begroting 2018 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Cedris een brief gestuurd aan de woordvoerders.

Volgende week wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de begroting 2018 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Cedris heeft ter voorbereiding op het debat een brief gestuurd aan de woordvoerders. Hierin benoemt Cedris een aantal aandachtspunten die van belang zijn om de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking te verhogen en een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. De volgende concrete aanbevelingen zijn meegegeven aan de Tweede Kamerleden:

  • Handhaaf de inzet van het instrument Loonkostensubsidie, met een salaris op WML, garandeer een adequate loonwaardecompensatie en zorg voor minder uitvoeringslasten voor werkgevers.
  • In elke arbeidsmarktregio moeten de door de SER noodzakelijk geachte expertise en instrumenten beschikbaar zijn. 
  • Erken en beloon sociaal ondernemerschap: laat inkoop van diensten en producten bij sociale ondernemingen meetellen voor een nieuwe impuls aan de banenafspraak.
  • Zorg voor een leer- en ontwikkelgerichte cultuur op de werkvloer. Een leven lang ontwikkelen moet hiertoe juist ook voor mensen zónder startkwalificatie worden ingericht.
  • Beschut werk vraagt om een maatwerk-impuls: bied gemeenten de mogelijkheid om via een (vorm van) praktijkroute ook zelf te bepalen wie voor beschut werkplek in aanmerking komt.
  • Stop de verdergaande Rijksbezuiniging op de WSW. De stijgende financiële tekorten, die hierdoor ontstaan op de uitvoering van WSW-oud, belemmeren een goede uitvoering van de Participatiewet.
  • Kies voor een andere, effectievere inzet van het lage inkomensvoordeel. Dit instrument gaat onvoldoende positief effect hebben voor kwetsbare groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Klik hier voor de volledige brief.