1-06-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Brochure Aan de slag met jobcoaching

Programmaraad biedt handreiking om gemeenten en arbeidsmarktregio’s te informeren over dit instrument, en hen te helpen bij het maken van keuzes in beleid en uitvoering en bij het borgen van de kwaliteit.

Jobcoaching is een veelvuldig ingezet en gewaardeerd instrument om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dankzij deze individuele voorziening, toegekend door UWV of gemeente, kunnen mensen met een arbeidsbeperking worden ondersteund bij hun werk in een reguliere functie.

Maar wat is het precies? Welke varianten zijn er? En welke keuzes moeten gemeenten en arbeidsmarktregio’s maken om te komen tot een regeling voor jobcoaching waarmee niet alleen de werknemers maar ook werkgevers uit de voeten kunnen? Is het zinvol aan te sluiten bij bestaande regelingen van UWV en de grote gemeenten? En hoe zorgen we voor een borging van de kwaliteit van de jobcoaching?

Deze handreiking is bedoeld om gemeenten en arbeidsmarktregio’s antwoord te geven op deze vragen en hen te helpen bij het maken van keuzes ten aanzien van het beleid en de uitvoering. Dat gebeurt door een beeld te schetsen van wat jobcoaching behelst, voor wie het een geschikt instrument is en welke regelingen UWV, gemeenten en grote steden zoal hanteren. De handreiking sluit af met een pleidooi om ook vooral goed naar de borging van de kwaliteit te kijken.

De handreiking is geïllustreerd met voorbeelden uit vijf arbeidsmarktregio’s die vanaf de invoering van de Participatiewet hebben ingezet op jobcoaching als instrument en hebben nagedacht over de mogelijkheid en wenselijkheid om de regelingen te harmoniseren binnen en buiten de regio. Ook zijn enkele deskundigen op het terrein van jobcoaching geïnterviewd over de inhoud van het vak, de verschillende methodieken en de ervaring van werkgevers. Tot slot zijn verschillende informatiebronnen geraadpleegd, zoals de jobcoachregeling UWV en de afspraken tussen de G4 en UWV betreffende de harmonisatie van jobcoachregeling.

Bron: bericht Programmaraad, 31 mei 2017. Klik hier voor de handreiking (pdf, 1.04 MB).