13-06-2017 Nieuws van leden Nieuws van leden

Campagne ‘Veilig & Gezond Werken’ van start bij MareGroep

Boegbeelden van de campagne zijn twee speciaal ontwikkelde personages: Tip & Toon.

Dat MareGroep haar Arbobeleid goed op orde heeft, blijkt wel uit het aantal keurmerken en certificeringen dat het bedrijf inmiddels heeft ontvangen. MareGroep is echter altijd op zoek naar mogelijkheden voor een nóg prettiger, veiliger en gezonder arbeidsklimaat voor haar medewerkers. Om deze reden ging 31 mei de campagne ‘Veilig & Gezond Werken bij MareGroep’ van start.

Boegbeelden van de campagne zijn twee speciaal ontwikkelde personages: Tip & Toon.

Deze aansprekende karakters informeren de medewerkers in een laagdrempelig veiligheidsboekje over nut en noodzaak van een veilige werkplek.

Behalve dit veiligheidsboekje, bestaande uit 11 arbothema’s,  worden op termijn verschillende sub-campagnes opgestart zoals ‘Stoppen met Roken’, ‘Gezonde voeding’ en ‘Bewegen’.

MareGroep blijft hiermee werken aan het in stand houden van 1 van de laagste verzuimcijfers van Sw-bedrijven in Nederland.

Na de aftrap kregen alle medewerkers een tasje uitgereikt met hierin het veiligheidsboekje en een aantal leuke gadgets die aansluiten op het thema ‘Veilig & Gezond’. Om de inhoud van het boekje goed onder de aandacht te brengen, is ook een prijsvraag uitgeschreven. Alle antwoorden zijn te vinden door het boekje aandachtig door te lezen. Voor de winnaar staat een prachtige fiets klaar.

Bron: persbericht MareGroep d.d. 12 juni 2017.