1-09-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

CBS: Aantal bijstandsuitkeringen neemt toe, maar minder snel

Arbeidsmarkt herstelt zich maar aantal bijstandsgerechtigden daalt nog niet

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in de eerste twee kwartalen van 2015 toegenomen. Eind juni waren het er 447.000 tot de AOW-gerechtigde leeftijd, een toename van 5.000 ten opzichte van het eerste kwartaal. Daarmee nam het aantal bijstandsontvangers toe, maar minder snel dan in 2014. 

Hoewel de arbeidsmarkt zich herstelt, neemt het aantal bijstandsgerechtigden toe. De groei van het aantal uitkeringen daalt wel. Overigens heeft één op de tien bijstandsgerechtigden betaald werk. Het gaat om (deeltijd)banen waarvan de inkomsten onder het bijstandsniveau blijven. Deze werknemers ontvangen dan een aanvullende bijstandsuitkering. 

Bron: Persbericht CBS, 28 augustus 2015.