1-09-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

CBS: arbeidsgehandicapten vaker inactief op arbeidsmarkt dan resultaat banenafspraak suggereert

Het gaat nog niet goed met de deelname van arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt

 

Het CBS heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin mensen met een arbeidshandicap actief zijn op de arbeidsmarkt.

In 2015 telde Nederland 1,7 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar die aangaven dat ze door een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd werden in het krijgen of uitvoeren van werk. Bijna 400 duizend van hen waren tussen de 25 en 45 jaar oud. Van hen was de helft niet actief op de arbeidsmarkt.

In de leeftijdsgroep met gemiddeld de hoogste arbeidsparticipatie, 25 tot 45 jaar, had 9,4% een arbeidshandicap. De helft van deze bijna 400 duizend mensen zocht vanwege hun arbeidshandicap niet recent naar werk of is hiervoor niet direct beschikbaar. Onder de 25- tot 45-jarigen zonder arbeidshandicap is slechts 8% niet actief op de arbeidsmarkt.

Van de 25- tot 45-jarigen met een arbeidshandicap had 42% betaald werk. Van de194 duizend die tot de arbeidsgehandicapte beroepsbevolking worden gerekend, waren er 27 duizend (14%) werkloos. Onder niet-arbeidsgehandicapten heeft 87% betaald werk, dus twee keer zoveel, en is het werkloosheidspercentage maar 5%. 

Werkzame arbeidsgehandicapten tussen de 25 en 45 jaar hebben minder vaak een vast dienstverband dan niet-arbeidsgehandicapten: respectievelijk 63% en 69%. Een op de vijf werkzame arbeidsgehandicapten tussen de 25 en 45 jaar zou graag meer uren willen werken.

 

Deze CBS-cijfers zijn veel minder rooskleurig dan het resultaat van de banenafspraak dat afgelopen zomer is gepresenteerd. Volgens staatssecretaris Klijnsma zijn er ruim 21.000 banen gecreëerd voor deze doelgroep, waarmee het doel van 9.000 banen in 2016 ruimschoots is overtroffen.

"Kijken we naar het daadwerkelijke aantal mensen met een beperking dat erbij gekomen is op de arbeidsmarkt, dan gaat het om veel minder indrukwekkende getallen," aldus Cedris-directeur De Haan (zie ook eerder bericht). Als bestaande werkgelegenheid in dit resultaat buiten beschouwing wordt gelaten én de daling van het aantal Wsw-banen wordt meegeteld, wisten overheden en bedrijven de afgelopen drie jaar slechts 1.500 extra arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. Bovendien betreft de banenafspraak een veel selectere groep arbeidsbeperkten dan die waarover het CBS rapporteert: "Zoom je in op deze groep, dan is de arbeidsdeelname nog lager. Tussen de 25 en 33 procent heeft een baan", zo stelt De Haan.

 

De Landelijke Cliëntenraad stelt in een reactie dat het bij het realiseren van de banenafspraak moet gaan om duurzame banen. De LCR wil dan ook graag weten hoeveel van de mensen met een beperking die nu al werken in een baan ook bij een volgende meting nog steeds werkzaam zijn op een garantiebaan. Ook de vakbonden FNV en CNV zijn hier benieuwd naar: “Alleen duurzame banen bieden echt perspectief aan mensen. Wat dat betreft wordt 2017 een cruciaal jaar. Als het aantal garantiebanen dan niet wordt gehaald, kan worden teruggevallen op het invoeren van een quotum,” aldus FNV-vicevoorzitter Ruud Kuin.

Bron: bericht CBS, 18 juli 2016; bericht Trouw, 18 juli 2016; bericht Staatscourant, 14 juli 2016; nieuwsbericht Landelijke Cliëntenraad, 15 augustus 2016.