19-01-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

CBS: Met re-integratievoorziening meer kans op werk

Bijstandsgerechtigden die gebruik kunnen maken van een re-integratievoorziening maken meer kans om weer aan de slag te komen

Van degenen die op 1 januari 2014 een algemene bijstandsuitkering ontvingen, ging 14% binnen een jaar aan de slag als werknemer. Degenen die gebruik konden maken van een re-integratievoorziening hadden een grotere kans om weer aan het werk te komen. In totaal waren er begin 2014 ruim 400.000 personen tot de AOW-leeftijd die een WWB-uitkering ontvingen. Van hen vonden er 58.000 een baan.

Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat, ongeacht de leeftijd, de kans om werk te vinden groter is mét begeleiding dan zonder. Circa 42% van alle bijstandsontvangers maakte in 2014 gebruik van re-integratieondersteuning. Van die ruim 172.000 begeleide WWB’ers kwam ruim 22% aan een baan. Van de groep die niet werd ondersteund met re-integratieregelingen was ruim 8% succesvol bij het vinden van werk.

Naarmate de duur van een WWB-uitkering toeneemt, worden re-integratievoorzieningen minder vaak ingezet. Zowel met als zonder re-integratievoorziening wordt de kans om aan de slag te komen in een baan kleiner naarmate de duur van de WWB langer is. Maar hoe lang de uitkeringsduur ook is, in alle gevallen is het percentage dat een baan start groter wanneer er een voorziening is ingezet.

 

Bron: Persbericht CBS, 18 december 2015.