23-08-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Cedris: “Er is werk, maar niet voor arbeidsbeperkten”

Bijna de helft van de sociale werkbedrijven moet opdrachten afwijzen of werk beëindigen omdat ze onvoldoende personeel heeft. Risico dat per saldo de arbeidsparticipatiegraad voor arbeidsbeperkten afneemt.

Sinds 2015 mogen de SW-bedrijven immers geen nieuwe arbeidsgehandicapten meer in dienst nemen, maar er stromen jaarlijks wel circa vijfduizend mensen uit door ziekte, overlijden of pensionering. Uit onderzoek van Cedris blijkt dat SW-bedrijven inmiddels bijna zevenduizend arbeidskrachten tekort komen om het werk te kunnen uitvoeren.

"Dat werk wordt niet gedaan, en dat is enorm zonde. Niet zozeer voor de sociale werkbedrijven, maar wel voor de arbeidsbeperkten", zegt Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan.

Ruim 20 procent van de SW-bedrijven zoekt een andere oplossing voor het personeelstekort: om de (soms langlopende) opdrachten van werkgevers te kunnen vervullen huren zij uitzendkrachten in of bijstandsgerechtigden. Een klein deel werkt met vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De Haan: "Dat is geen slechte oplossing. Het is fijn als die uitkeringsgerechtigden zo ook een inkomen hebben. Maar het is wel een gemiste kans voor de arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten".

Het inschakelen van (soms ook Oost-Europese) uitzendkrachten vindt Staatssecretaris Klijnsma van SZW 'acceptabel' (zie eerder bericht). "Hiermee worden werkplekken veiliggesteld die in de toekomst wel bezet kunnen worden door de doelgroep", aldus Klijnsma in een reactie op Kamervragen die er eerder dit jaar over werden gesteld.

Mensen die voorheen via de Wsw of de Wajong aan de slag kwamen vallen nu onder de Participatiewet en daarmee onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Klijnsma staat nog steeds achter haar beleid, zegt ze in een recent interview in het AD. "Als er iets niet is gebeurd, is het de afbraak van de sociale werkplaatsen. Ik heb wel gezorgd dat sociale werkbedrijven zich aanpassen aan de 21ste eeuw. Dat ze ook mensen uit de bijstand ondersteunen voor de reguliere arbeidsmarkt."

De SW-bedrijven zien vooral dat hun rol steeds kleiner wordt en vrezen dat veel van hun kennis zo verloren gaat. Cedris: "De SW-sector is noodzakelijk om mensen met een arbeidsbeperking bij 'gewone' werkgevers te plaatsen en daarmee de arbeidsmarkt inclusiever te maken."

Bron: artikel Trouw, 27 juli 2017.