8-01-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Cedris polst leden over uitzendconstructies SW-bedrijven

“Constructie Alescon niet wenselijk”. Naar aanleiding van de ‘Kwestie Moorlag’ inventariseert Cedris het gebruik van met Alescon vergelijkbare uitzendconstructies onder de leden.

Alescon nam nieuwe Wsw-instromers niet via de GR in dienst maar via een door Alescon opgericht uitzendbureau. De medewerkers werkten binnen Alescon onder de uitzend-cao, die van de Wsw-cao afwijkt op onder meer pensioenopbouw. De kantonrechter oordeelde in een door FNV aangespannen rechtszaak dat deze constructie illegaal is. Alescon gaat in beroep tegen het verbod. De positie van voormalig Alescon-directeur William Moorlag (sinds kort PvdA Kamerlid) kwam met de kwestie in opspraak.

Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan noemt het gebruikelijk dat Wsw-geïndiceerden (begeleid werkenden onder de Wsw) via een andere cao dan die van de Wsw aan de slag gaan. Wel moet dat dan via de cao van de sector waarin zij werken.

De Haan: “Het klopt dat voor mensen die sinds 2015 via de Participatiewet in garantiebanen of het beschut werk terecht komen vaak uitzendconstructies worden gebruikt. De Participatiewet heeft namelijk helaas nog geen cao die de arbeidsvoorwaarden borgt. De uitzend-cao is dan een sociale keuze. Dat geldt echter niet voor de meeste mensen die (voor 2014) in de Wsw zijn ingestroomd en onder de cao voor de Wsw vallen. Ik denk dat wij het gebruik van deze zogenoemde intra-concernconstructie al in beeld zouden hebben als het een veel toegepaste praktijk zou zijn.”

‘In principe zijn wij tegen die constructie. Hoewel wij de doelstelling ervan begrijpen is die onwenselijk’, aldus De Haan. ‘Enerzijds werd die toegepast om mensen makkelijker te laten uitstromen naar een reguliere cao. Dat vinden we dan ook heel verdedigbaar. Anderzijds is deze constructie gebruikt om lagere kosten per cliënt te maken dan onder de cao voor de Wsw. Sinds 2009 is er namelijk fors bezuinigd op de Wsw, met als gevolg dat de subsidiebedragen lager werden dan de loonkosten. Ook die intentie is begrijpelijk. Omdat wij echter als adviseur partij zijn in de totstandkoming van de cao voor de Wsw, kunnen wij niet anders dan van onze leden verlangen dat de cao voor de Wsw correct wordt toegepast. Daar zijn wij volgens het vonnis van de rechter dan ook toe verplicht.’ 

Bron: FNV, 19 december 2017; Dagblad van het Noorden, 19 december 2017; Bericht Alescon, december 2017; Trouw, 21 december 2017; NOS, 4 januari 2018; RTV Drenthe, 4 januari 2018; Dagblad van het Noorden, 4 januari 2018; Volkskrant, 4 januari 2018; AD, 4 januari 2018, Binnenlands Bestuur, 5 januari 2018; RTV Noord, 5 januari 2018; Trouw, 6 januari 2018.

Klik hier voor de uitspraak van de kantonrechter (19 december 2017).