1-12-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Cedris: werkgevers kunnen niet meer overal terecht voor detacheringen arbeidsgehandicapten

De implementatie van de Participatiewet komt op gang, maar verloopt nog niet overal even voortvarend, zo blijkt uit de monitor van Cedris.

De implementatie van de Participatiewet komt op gang, maar verloopt nog niet overal even voortvarend, zo blijkt uit de monitor van Cedris, de brancheorganisatie voor sociale werkbedrijven. Terwijl de banenafspraak achterloopt bij de verwachtingen, zijn sommige gemeenten nog aarzelend over het succesvolle instrument detacheringen. Dat betekent dat werkgevers niet meer in elke regio terecht kunnen om mensen met een arbeidshandicap aan de slag te helpen via een detachering. Ook komt beschut werk moeizaam op gang. Wel weten veel gemeenten de expertise en infrastructuur van sociale werkbedrijven ook in de nieuwe uitvoeringsstructuur te benutten, maar dat is nog niet overal het geval.

Cedris volgt nauwgezet de implementatie van de Participatiewet, via een monitor die regelmatig wordt uitgezet bij de 90 aangesloten sociale werkbedrijven. Met de Participatiewet moeten meer mensen met een arbeidshandicap aan de slag bij gewone werkgevers. De wet wordt ondersteund met de baanafspraak die is gemaakt met werkgevers en werknemers; deze afspraak moet leiden tot 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidshandicap.

Detacheringen

Detacheringen zijn een in de praktijk gebleken succesvol instrument. Door mensen met een arbeidshandicap te detacheren, loopt de werkgever nauwelijks risico. Van de 37.000 Wsw’ers die werken bij een gewone werkgever, werken er 30.000 via een detachering. Inmiddels geeft het merendeel van de sociale werkbedrijven aan dat hun gemeenten mensen met een arbeidshandicap gaan detacheren. Tegelijkertijd aarzelen ook nog veel gemeenten: ruim 30 procent van de sociale werkbedrijven zegt dat er in hun gemeente nog niet over is besloten. Cedris-voorzitter Job Cohen: “Dat betekent dat er niet langer een landelijk dekkend netwerk is van bedrijven die mensen met een arbeidshandicap kunnen detacheren. Dat vormt een duidelijk risico voor het realiseren van de baanafspraak.”

Beschut werk

Beschut werk is bedoeld voor mensen die vanwege de aard van hun arbeidshandicap niet bij een gewone werkgever aan de slag kunnen, maar aangewezen zijn op een plek in een beschutte omgeving met intensieve begeleiding. Dit instrument komt echter maar moeizaam op gang, zo blijkt uit de monitor. Inmiddels zijn 205 adviesaanvragen voor beschut werk ingediend bij het UWV. Job Cohen: “Om op termijn de 30.000 plekken uit het sociaal akkoord te realiseren, hadden er in 2015 1.600 banen moeten komen. Duidelijk is dat dat aantal bij lange na niet wordt gehaald.”

Veel gemeenten zijn nog aarzelend om beschut werk te realiseren. Bij ongeveer een derde van de sociale werkbedrijven is het nog de vraag of er beschut werk komt. Ook bij gemeenten die wel beschut werk willen realiseren, blijven de plaatsingen nog ver achter bij de intentie. Bij de aarzeling van gemeenten spelen ongetwijfeld de zorgen over de financiering van beschut werk een rol

Benutten van expertise

De komst van de Participatiewet leidt tot andere uitvoeringsstructuren, die per regio verschillen. Van belang daarbij is dat de expertise en infrastructuur die sociale werkbedrijven in het verleden hebben opgebouwd, op een of andere manier weer een plek krijgen in de nieuwe structuur. Het gaat dan om detacheringen, een leerwerkinfrastructuur, beschut werk, meedenken met werkgevers over werkprocessen, matching, begeleiding en een werkgeversnetwerk. Twee derde van de sociale werkbedrijven stelt dat de expertise en infrastructuur van het bedrijf goed worden gebruikt in de nieuwe uitvoeringsstructuur. Maar een kwart van de sociale bedrijven zegt dat dit (nog) niet het geval is. Job Cohen: “Dat is zorgelijk, omdat de vrees is dat in deze regio’s wellicht de noodzakelijke instrumenten ontbreken om mensen aan de slag te helpen.”

Bron: Cedris, 1 december 2015; zie ook Binnenlands Bestuur, 2 december 2015.