7-06-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Certificering en bestand gecertificeerde jobcreators

SBCM en Locus werken aan verbetering en waarborging van de kwaliteit van jobcreators.

Jobcreators onderzoeken de mogelijkheden om nieuwe banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen zij door de bestaande werkzaamheden anders te verdelen en een waardecreatie voor het bedrijf te genereren vanuit het perspectief van de werkgever. De resultaten van het onderzoek rapporteren zij in een ‘bedrijfsadvies functiecreatie’.

Het vakgebied van jobcreators is relatief nieuw en SBCM en Locus willen dit verder professionaliseren. Eén van de initiatieven hiervoor is het certificeren van jobcreators. SBCM en Locus stelden een certificeringprocedure op waarin het ‘bedrijfsadvies functiecreatie’ van jobcreators wordt getoetst aan de hand van vooraf bepaalde kwaliteitscriteria. Hiermee willen SBCM en Locus tevens een bestand bijhouden van gecertificeerde jobcreators. De certificering moet leiden tot het borgen van de kwaliteit en geeft toegang tot het netwerk van gekwalificeerde jobcreators voor verdere professionalisering.

Inmiddels is de kop eraf en zijn de eerste vier jobcreators gecertificeerd door SBCM en Locus. Deze pioniers zijn Edward den Heeten (Werkse! – WSP Delft), Wendy van de Berkmortel (Senzer), Jeroen Hubers (Senzer) en Leon ten Have (Hameland).

Aanbod

Heeft u een individueel bedrijfsadvies functiecreatie geschreven, dat niet ouder is dan één maand? Meld u dan aan via de aanmeldingswebsite. Een expert beoordeelt of uw bedrijfsadvies aan de kwaliteitscriteria voldoet en bespreekt het advies met de werkgever waarvoor het is geschreven. Krijgt uw advies een voldoende, dan ontvangt u een certificaat en behoort u tot het bestand van gecertificeerde jobcreators. Daarmee is het mogelijk om opgenomen te worden in het openbaar register voor jobcreators (zie eerder bericht). Opname biedt u de volgende voordelen:

·        Beoordeling van uw bedrijfsadvies door een expert.

·        Deel uitmaken van een gezamenlijk netwerk van SBCM en Locus.

·        Ervaringen uitwisselen met andere jobcreators tijdens exclusieve kennisbijeenkomsten.

·        Voorrang in samenwerkingsprojecten met andere sectoren en werkgevers.

·        Bekendheid door opname in het openbaar register voor jobcreators.

 

Op de aanmeldsite vindt u alle informatie en leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen.

 

Bron: Bericht De Werkmarkt, 11 mei 2017; website SBCM. Daar vindt u alle informatie over de criteria en de aanmeldingsprocedure voor certificering.