8-03-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Cliëntenparticipatie in de arbeidsmarktregio

Cliëntenraden lijken nog weinig betrokken bij afspraken op regionaal niveau. Zij oefenen hierdoor mogelijk weinig invloed uit op de vorming en kwaliteit van regionaal beleid en gezamenlijke dienstverlening.

De Landelijke Cliëntenraad en het ministerie van SZW hechten waarde aan de ontwikkeling van regionale cliëntenparticipatie in de 35 arbeidsmarktregio's (zie eerder bericht). De ontwikkeling van deze cliëntenparticipatie gaat nog moeizaam. Uit onderzoek dat in opdracht van de LCR is uitgevoerd blijkt dat in 12 van de 35 arbeidsmarktregio’s een vorm van cliëntenparticipatie is. Maar ook bij die 12 loopt nog niet alles op rolletjes: de verscheidenheid in vormgeving en invloed is groot.

Staatssecretaris Klijnsma nam vorige week het onderzoek van de LCR in ontvangst. In het onderzoek is gekeken hoe de cliëntenparticipatie in de arbeidsmarktregio's er momenteel uitziet en welke factoren een rol spelen of hebben gespeeld bij het ontwikkelen van die cliëntenparticipatie. Ook is onderzocht welke behoefte er is aan ondersteuning van de betrokken partijen in de arbeidsmarktregio's; cliëntenraden enerzijds, bestuurlijk verantwoordelijken anderzijds.

Bron: bericht Landelijke Cliëntenraad, 15 februari 2017; bericht Programmaraad, 20 februari 2017.